Parkoppla Lifesize 220

När du har ett Lifesize-konto kan du ansluta ditt Lifesize 220-rumssystem till Lifesize molnbaserade tjänst.

Är mitt system redan anslutet? Från ditt 220-system navigerar du till Inställningar för administratör > Kommunikation för att se systemets status. Om det är anslutet visas Redo för Lifesize Cloud-tjänsten.

När du är ansluten beter sig 220 på samma sätt som Lifesize-appen på dina andra enheter:

 • Lifesize-kontot tillämpar konfigurationsinställningar direkt på systemet.
 • Alla kontakter i ditt företags kontogrupp finns tillgängliga från din systemkatalog.
 • Din 220 kan lägga till videodeltagare och ta emot flera inkommande uppringare för att aktivera samtalet.
 • Programvaruuppgraderingar appliceras automatiskt istället för att kräva att du genomför en manuell uppdatering från en separat fil. Systemet uppmanar dig att applicera uppdateringen, vilket ger dig möjlighet att vänta med åtgärden om så behövs.


Anslut 220 till Lifesize-kontot

Anslut till Lifesize molnbaserade tjänst under första konfigurationen. Om du vill inleda den här processen efter installationen ska du återställa systemet till standardinställningarna.

Kom ihåg: Du måste ha ett Lifesize-användarkonto för att kunna ansluta 220 till tjänsten.

 1. Uppgradera 220-systemet till programvaruversion 5.0.4 eller senare.
 2. När den ursprungliga konfigurationsguiden presenterar Lifesize Cloud-inställningen ska du välja Aktiverad.
 3. Öppna en webbläsare och gå till webbadressen som visas i 220-systemet.
 4. Logga in i Lifesize genom att ange e-postadress och lösenord för ditt konto.
 5. Ange aktiveringskoden som visas i 220-systemet.
 6. Du kan koppla ett 220-system till en enskild användare eller ett konferensrum:
  Enskild användare Med Jag kan Lifesize-kontots slutanvändare anknyta enheten till sig själva.

  Med Användare kan Lifesize-appens kontohanterare anknyta enheten till vilken användare som helst i sin kontogrupp.

  Konferensrum Använd det här alternativet om enheten finns i ett konferensrum och är avsedd för flera användare.

  Skapar ett separat Lifesize-appkonto för 220-systemet. Ange ett namn för systemet som visas i kontokatalogen. Du kan också ange en e-postadress för att ringa upp systemet.

 7. Navigera till Inställningar för administratör > Kommunikation för att se systemets status. Om det är anslutet visas Redo för Lifesize Cloud-tjänsten.


Koppla bort 220-systemet från Lifesize-molnkontot

 1. Återställ systemet till dess standardinställningar i Inställningar för administratör > System > Systemåterställning.
 2. När den ursprungliga konfigurationen visar alternativet att aktivera Cloud-tjänsten ska du välja Avaktiverad.
 3. Be din Lifesize-administratör att ta bort systemet från ditt användarkonto.


220-möten på kontot för Lifesize molnbaserade tjänst

Möten på ett 220-system som inte är anslutet till ett konto för Lifesize molnbaserade tjänst är annorlunda än möten som har skapats i Lifesize-appen. I ett 220 (inte anslutet till ett konto för Lifesize molnbaserade tjänst) skapar du lokala grupper från dina kontakter. En användare ringer denna grupp och systemet ringer varje deltagare i gruppen. Vid anslutning till ett konto för Lifesize molnbaserade tjänst ringer varje deltagare in och ansluter till mötet individuellt. I Lifesize-appen kan du skapa möten utan deltagare. Ett möte skapat från ett 220-system som inte är anslutet till ett konto för Lifesize molnbaserade tjänst måste innehålla minst en deltagare.

Se versionsinformation för 220-systemet för att få ytterligare information om beteendeskillnader och inställningar som är avaktiverade vid anslutning till ett konto för Lifesize molnbaserade tjänst.

Se en video om att ansluta ett Lifesize 220 till ett konto för Lifesize molnbaserade tjänst.