Hantera Live Stream

När Lifesize Live Stream är aktiverat kan du visa information om varje händelse som skapats, visa historiska och realtidsdata om händelser, övervaka timmarna som ingår i abonnemanget och som utnyttjats, samt ladda ner Live Stream-rapporter och -inspelningar.

När en Live Stream-händelse skapas i administratörskonsolen visas följande uppgifter under fliken livestreamingar på mötessidan.

  • Mötesnamnet
  • Länken till Live Stream-händelsen
  • Behörigheter som angetts för händelsen (offentligt, endast grupp eller privat)
  • Live?-status – om streaming pågår eller inte, och om så är fallet, antalet åskådare i händelsen.
  • Historik – Om du klickar på ikon för historik visas Live Stream-detaljerna för det valda mötesrummet.


Se Live Stream-historiken

På fliken Live Stream klickar du på informationsikonen för att visa en uppdelning av händelser för ett visst mötesrum. Under Historik ser du: datum, tid och varaktigheten för varje enskild händelse, samt antalet åskådare under händelsen. Klicka på informationsikonen i kolumnen Rapport för att visa historik och ladda ner rapporten.

Du kan även se en sammanfattande rapport av alla Live Stream-händelser i administratörskonsolen.


Detaljer om Live Stream-händelser

Den detaljerade Live Stream-rapporten visar alla deltagare som deltog i Live Stream-händelsen. Även länken till Live Stream-mötet ingår i denna rapport. Klicka på Exportera för att ladda ner rapporten.


Ladda ner en inspelning av det streamade mötet

Alla Live Stream-händelser spelas in. När en Live Stream-händelse avslutas sparas inspelningen tillfälligt på inspelningsägarens konto. Om du inte har köpt timmar för Lifesize Record and Share och vill spara Live Stream-inspelningar för lagring eller delning permanent, måste inspelningsägaren ladda ner inspelningen så snart den finns tillgänglig på sidan Inspelningar.

  1. För att ladda ner inspelningen går du till Visa inspelningar och öppnar inspelningen.
  2. Klicka på nerladdningsknappen längst ner på skärmen.

Lär dig hur man aktiverar Lifesize Live Stream om du ännu inte har gjort det för din organisation.

Om du är moderator kan du lära dig mer om hur man modererar en Live Stream-händelse.