Polycom RealPresence Group Series 500

 1. Ange enhetens IP-adress i din webbläsare. Ange ditt användarnamn och lösenord.
 2. Gå till Administrationsinställningar > Nätverk > IP-nätverk.
 1. Konfigurera det följande:
 • Aktivera IP H.323.
 • Ange H.323-namnet. Detta är tillägget för enheten.
 • Ange H.323-tillägget. Detta är tillägget för enheten.
 • Välj Specificera för fältet Use Gatekeeper.
 • Aktivera autentisering och ange tillägget i fältet User Name.
 • Ange Gatekeeper IP-adressen i fältet Primary Gatekeeper IP Address.
 • Expandera avsnittet Brandvägg och aktivera sedan H.460 Firewall Traversal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Klicka på Spara.

Konfigurera LDAP

 1. Gå till Administratörsinställningar > Servrar > Katalogservrar.

 

 1. Konfigurera det följande:
 • Välj LDAP för Servertypen.
 • Ange Serveradressen.
 • Ange Serverporten.
 • Ange en bas DN (Distinguished Name (unikt namn)). Exempelvis o=cloud, dc=lifesize, dc=com.
 • Ange flerskiktat standard grupp DN.
 • Välj Grundläggande som autentiseringstyp.
 • Ange en bind DN (Distinguished Name (unikt namn)).
 • Ange ett lösenord.
 1. Klicka på Spara