Gå med från en webbläsare

 I tabellen så står det vilka åtgärder webbläsaren genomför om du går med ett Lifesize-möte via mötesadressen https://call.lifesizecloud.com/extension.

Webbläsare Webbläsarens åtgärd
 Google Chrome
 • Om skrivbordsappen är installerad och körs så öppnas skrivbordsappen
 • Om skrivbordsappen är installerad och inte körs, och det är på en Windows-enhet, så öppnas skrivbordsappen
 • Om skrivsbordsappen är installerad och inte körs så öppnas webbappen
 • Om skrivbordsappen inte är installerad så öppnas webbappen

Läs på  Google Chrome för mer information.

Internet Explorer 11
 •  Om skrivbordsappen är installerad så öppnas skrivbordsappen
 • Om skrivbordsappen inte är installerad kommer du bli uppmanad till att ladda ner och installera skrivsbordsappen.
Microsoft Edge
 •  Om skrivbordsappen är installerad så öppnas skrivbordsappen
 • Om skrivbordsappen inte är installerad kommer du bli uppmanad till att ladda ner och installera skrivsbordsappen.

Safari
 • Om skrivbordsappen är installerad och körs så öppnas skrivbordsappen
 • Om skrivbordsappen är installerad och inte körs, och det är på en Windows-enhet, så öppnas skrivbordsappen
 • Om skrivbordsappen är installerad men inte körs, och det är en OS X-enhet, så omdirigeras du till sidan för Andra sätt att ringa
 • Om skrivbordsappen inte är installerad omdirigeras du till sidan för Andra sätt att ringa 
Firefox
 • Om skrivbordsappen är installerad och körs så öppnas skrivbordsappen
 • Om skrivbordsappen är installerad och inte körs, och det är på en Windows-enhet, så öppnas skrivbordsappen
 • Om skrivbordsappen är installerad men inte körs, och det är en OS X-enhet, så omdirigeras du till  sidan för Andra sätt att ringa 
 • Om skrivbordsappen inte är installerad omdirigeras du till sidan för Andra sätt att ringa