Samtalsaktiviteter

Alla användare som deltar i ett samtal eller möte har särskilda kontroller tillgängliga. Vilka kontroller som finns beror på typen av deltagare i samtalet: registrerad användare, gäst eller moderator. De kontroller som är tillgängliga för dig visas i kontrollpanelen längst ner och knapparna till höger i samtalsfönstret.


Registrerad användare

En registrerad användare kan använda följande samtalskontroller. OBS! Under ett modererat möte har moderatorn fullständig kontroll över samtalsfunktionerna.

 • mic Slå på eller stänga av mikrofonen mic-off-red
 • video Slå på eller stänga av kameran video-off
 • share-screen Dela din skärm eller presentation
 • spela in Starta inspelningen (om inspelning är aktiverad)
 • end-call Lämna mötet
 • kebab Visa knappsatsen
 • incall-add-ch Lägg till en deltagare
 • info Visa samtalsdetaljer
 • meeting-ch Visa deltagarlistan
 • chat-ch Chatta (den här knappen visas endast när du är i ett möte)
 • back Återgå till startskärmen, där du kan chatta eller schemalägga ett möte utan att lämna samtalet

Gäst

En gäst som ringer till ett möte har följande kontroller:
 • mic Slå på och stänga av mikrofonen mic-off-red
 • video Slå på och stänga av kameran video-off (inte tillgänglig med röstsamtal)
 • share-screen Dela skärmen
 • end-call Lämna samtalet eller presentationen
 • kebab Visa knappsatsen
 • meeting-ch Visa deltagarlistan


Moderator

Moderatorer har alla kontroller som användare har. I modererade möten har moderatorkontrollerna företräde framför användarkontrollerna. Moderatorer har följande ytterligare kontroller:

 • end-call Ta bort en deltagare från mötet
 • end-call Avsluta samtalet för alla deltagare
 • mic-off-red Stänga av och mic slå på mikrofonen för enskilda deltagare i samtalet
 • mic-off-rain Stänga av och mic-rain slå på mikrofonen för alla deltagare i samtalet
 • moderatorn kan stänga av mikrofonen som moderator utöver deltagarens egen avstängning av mikrofonen

OBS! Moderatorer ser en röd mic-off-red överstreckad mikrofon för deltagare som själva har stängt av sin mikrofon och en grå mic-off-ch överstreckad mikrofon för deltagare vars mikrofon har stängts av av moderatorn. När en moderator slår på en deltagares mikrofon igen efter att ha stängt av den återgår deltagaren till föregående tillstånd (av eller på).