När det kommer till företagsmjukvara är den eviga frågan för företag om de ska göra det bygga eller köpa de plattformar de behöver använda för sin dagliga verksamhet. Detta gäller för företag av alla storlekar eftersom de väger olika kostnads-, tids- och resursfaktorer för nya programvaruinvesteringar.

Man framför whiteboard-ritning för för- och nackdelar med att bygga eller köpa lösningar.

Detta beslut påverkar alla system som företag förlitar sig på för sin dagliga verksamhet. Oavsett om du bygger en ny webbplats eller bestämmer dig för en lösning för videokonferenser, att fatta beslut om huruvida man ska designa system från grunden eller köpa lösningar från hyllan kräver noggrant övervägande.

On-Premise vs Cloud

En viktig faktor när man designar vilket system som helst är om man ska välja en lokal eller molnbaserad lösning. Lokala system ger extra kontroll, men kommer också med några stora nackdelar: rörlig prissättning och kostnaden för att underhålla fysisk infrastruktur och löpande underhåll. Molnlösningar, däremot, erbjuder förutsägbar prissättning, hyrd infrastruktur och leverantörsstyrt underhåll.

Innan man börjar med något nytt mjukvaruprojekt bör ett företags ledare göra ett fullständig analys av deras affärsbehov för att förstå vilket av dessa verktyg som passar dem bäst. I den här artikeln kommer vi att täcka några av de primära överväganden som påverkar konstruktionen kontra köpbeslutet för videokonferenslösningar.

Bygga eller köpa? Tänk på dessa 4 faktorer

1. Kostnad

Företag måste hantera sina programvaruprojekt inom en given budget, vilket innebär att kostnad kan ofta vara en primär drivkraft för beslut som fattas. Företag vill uppenbarligen ha verktyg som uppfyller deras behov och är pålitliga, men ibland är det högsta prioritet att spara pengar.

För det mesta är lösningar med öppen källkod tillgängliga som helt gratis mjukvarupaket. Detta är på grund av community-metoden som kräver att individer kan ladda ner applikationerna och experimentera med dem. Eftersom det inte finns någon officiell leverantör som distribuerar programvaran kan användarna få den utan kostnad.

Programvarulösningar med öppen källkod erbjuder också många andra fördelar. Eftersom koden underhålls i ett centralt arkiv och är öppen för alla att använda och redigera, erbjuder dessa system långt mer interoperabilitet än proprietära system. Detta är ett viktigt övervägande om du funderar på att implementera ett komplext system där tjänster som videokonferenser är integrerade i ditt företags produktivitetspaket. Detta gäller både för interna initiativ med öppen källkod och SaaS-applikationer som bygger på öppna standarder.

Att använda öppen källkod gratis kan verka som ett självklart beslut för företag. Vissa programvarupaket har dock licensbegränsningar som dikterar hur de kan användas. I många fall, om en organisation planerar att använda programvaran på företagsnivå, måste de skaffa en webbplatslicens som tar ut en avgift på månads- eller årsbasis.

Vissa programvarupaket kommer dock inte med dessa begränsningar. Lösningar med öppen källkod används allt mer av moderna SaaS-lösningar, inklusive videokonferenssystem som Lifesize med WebRTC. Användningen av standarder för öppen källkod i dessa system har två huvudsakliga fördelar. Det ger kunderna transparens när det gäller datasekretess och säkerhet, samt ge företag större interoperabilitet i storskaliga företagssystem.

2. Säkerhetskonsekvenser

Cybersäkerhet borde alltid ha högsta prioritet när man överväger vilka typer av nya programvarupaket som ska läggas till i ett företags miljö. Att helt enkelt välja nya verktyg baserat på kostnad eller kompatibilitet kan göra att du blir utsatt och öppen för attacker från utomstående med uppsåt.

I många fall är standardbaserade applikationer byggda på öppen källkod säkrare än leverantörers motsvarigheter eftersom deras källkod är öppen för allmänheten och har granskats av cybersäkerhetsproffs. En snabb genomgång av bästa webbhotellleverantörer visar idag att många använder serverarkitektur baserad på mjukvaruapplikationer med öppen källkod, just av denna anledning. Detta kan inkludera saker som Apache-webbservern, MySQL-databasmotorn eller innehållshanteringssystemet Drupal. 

System byggda med öppna standarder är i grunden säkrare eftersom de konsekvent testas och förbättras av ett globalt samhälle, i motsats till att förlita sig för din säkerhet på en enda leverantör som använder en proprietär kodbas som är osynlig för allmänheten. 

Återigen är det viktigt att undersöka ryktena om olika alternativ med öppen källkod och jämföra deras meritlista när det gäller säkerhet. Efter att ha installerat och integrerat ett nytt verktyg bör ditt företags IT-personal se till att det är ordentligt låst och skyddat bakom en kontrollerad brandvägg.

3. Ljud- och videoprotokoll

I början av internet var det en komplicerad röra att hantera ljud- och videofiler. Du var tvungen att äga en uppspelningsapplikation som var kompatibel med den ursprungliga kodningen av innehållet, annars hade du tur. I takt med att webben har mognat har det vuxit fram standarder för både ljud- och videoprotokoll som gör denna process mer öppen och enkel.

Många moderna företag väljer nu att inte ha normala telefonlinjer på sina kontor och förlitar sig istället på webbaserade lösningar. Genom att förlita sig på standarder och protokoll med öppen källkod blir det lättare att samverka med andra organisationer också.

4. Enterprise Support

När man planerar ett nytt mjukvaruprojekt eller en ny investering är ofta ett företags fokus centrerat på den första uppbyggnaden och lanseringen. Även om detta är en kritisk fas för all teknikdistribution, är det viktigt att komma ihåg de kostnader och ansträngningar som krävs för att underhålla applikationer över tid.

Med öppen källkod eller lokala lösningar är företag vanligtvis på egen hand för att försörja sig antingen genom en intern personal eller genom lägga ut verksamheten på entreprenad, vilka båda kan bli kostsamma ansträngningar. SaaS-tekniker kan kräva mer av en ekonomisk investering i förväg, men kommer vanligtvis med dygnet-runt-support och proaktiv övervakning för att hjälpa till att felsöka eller förebygga problem som kan uppstå.

Avslutande tankar

När ett företag har identifierat ett behov av ett nytt eller uppdaterat mjukvaruverktyg, kommer de sannolikt att översvämmas av en rad olika alternativ. Om programmet ska vara mycket anpassat baserat på intern affärslogik, kan det vara det säkraste alternativet att bygga verktyget inom organisationen.

För de företag som letar efter en mer standardiserad lösning, är beslutet mellan att betala för en leverantörsprodukt från hyllan eller att integrera en del av öppen källkodsteknologi. 

Det finns för- och nackdelar för båda alternativen och i verkligheten beror det rätta valet på projektets omfattning. Det är viktigast att utföra en adekvat analys av verksamhetens behov innan du börjar med något nytt programvaruprojekt. Om du väljer lösningen innan du helt förstår problemet, kan en katastrof inträffa eller åtminstone någon variant av det.