Humanisera kundupplevelsen

Snabbt! Vilken är den första bilden som dyker upp i ditt sinne när du hör "kundservice"?

Tjugo spänn säger att du bara föreställde dig en kundtjänstagent.

Vad kände du förra gången du kontaktade en agent?  Tekniska förmågor har hjälpt till att effektivisera interaktioner och skapat bättre kundupplevelser, men hur kan företag höja det ytterligare en nivå? Hur kan de differentiera sig i kundservicevärlden och skapa ännu bättre kundupplevelser? Utöver att ge ordentlig träning och upprätthålla ett glatt sinne finns det en viktig sak att komma ihåg: Vi är alla människor.

Inom kundservice lägger företag mycket fokus på First Call Resolution och att lösa ett problem på ett snabbt och snabbt sätt. Men agenter måste också tänka på personen på andra sidan gränsen. För agenter kan dessa vara enkla saker som att fråga hur deras dag går med uppriktighet eller att gå den extra milen för att få ett problem löst.

Empati är kraften i att förstå och på ett fantasifullt sätt gå in i en annan persons känslor, en egenskap som aldrig bör underskattas när det gäller att främja och upprätthålla kundrelationer. Den mänskliga naturen stöder det faktum att kunderna sannolikt kommer att känna mer lojalitet mot ett företag när de känner sig värderade och förstådda som person, inte bara som kund. Faktiskt, 66 procent av konsumenterna håller med om att deras erfarenhet av ett varumärkes kundtjänstagenter har stor inverkan på deras intryck av varumärket överlag.

På LiveOps har vi en gemenskap av 20,000 XNUMX+ oberoende entreprenörsagenter som, genom våra omfattande certifieringsprocesser, är utrustade för att inte bara hjälpa kunder, utan att bygga relationer med dem. Genom l
ive agenter kan företag uppnå ordervärden 15-34 procent högre än branschgenomsnittet, och förvandla en enda försäljning till en kund för livet.

När allt är sagt och gjort är det viktigt för organisationer att se kundinteraktioner för vad de verkligen är; mänskliga interaktioner.

-Sanjay Popli, Senior Vice President för Agent Services

Bild med tillstånd av Stuart Miles på FreeDigitalPhotos.net.