En gång hårdvara för videokonferenser har implementerats inom en organisation, tar det inte lång tid för användarna att bli beroende av det som ett nyckelverktyg för internt och externt samarbete. Det är då det verkliga arbetet för IT börjar. Det förväntas att IT kommer att ha jour 24/7, övervaka alla system och säkerställa att de fungerar smidigt och arbetar med maximal kapacitet. Men med flera användare som samarbetar via videokonferenser hela dagen, är det utmanande för IT att vara på flera ställen samtidigt och se alla samtal för eventuella problem. Istället ger vi IT-proffs de verktyg som krävs för att proaktivt ta itu med alla problem när de händer så att de kan rädda dagen – vilket gör dem till hjältar i sin egen rätt.

ikon hälsoövervakning

Vi inser att även om det är IT:s uppgift att hålla allt igång smidigt, behöver de ökad insyn i sina enheter för att lyckas. Stiga på Livsstorlek Ikon Hälsoövervakning, som använder dataanalys för att ge IT-proffs möjligheten att få system igång igen innan teammedlemmarna ens vet att de är nere. Vid aktivering kommer en organisation att ha följande ytterligare fördelar:

  • Proaktiv respons – Tidig avisering så att IT-administratörer kan lösa problem innan möten påverkas
  • Komplett kontroll – Ta reda på när det finns ett problem med en Lifesize® Icon™ var som helst i din organisation
  • Enkel upplevelse – 24/7/365 realtidsvarningar skickade till en dedikerad inkorg eller integrerad med ett hjälpdesk biljettsystem

Efter att ha analyserat vad som håller effektiva system igång, utlöses nu varningar i realtid, via e-post till en enda adress, av någon av nedanstående händelser:

  • Off-line – Kamera- och telefonsystemet har varit offline
  • Mikrofon, bildskärm eller kamera frånkopplad – Respektive utrustning har kopplats bort (t.ex. kopplats ur av misstag)
  • SIP2-registrering misslyckades – SIP Registrar 2 har kopplats bort
  • Hög ljud- eller videopaketförlust – Samtalet upplever ljud- eller videopaketförlust
  • Kritisk ljud- eller videopaketförlust – Samtalet upplevde 100 % ljud- eller videopaketförlust på grund av ett nätverksproblem

Lifesize Icon Health Monitoring hjälper IT att vara företagets hjälte och upptäcka alla problem innan någons produktivitet påverkas. Oroa dig inte längre - IT till räddningen!

Vi har satt ihop en Lifesize Icon Health Monitoring FAQ i vår användargemenskap med mer information om vad som övervakas och hur aviseringar utlöses.