Ligentia, en ledande global leverantör av frakt- och leveranskedjehantering, sökte ett smartare och mer effektivt sätt att kommunicera på sina 22 kontor runt om i världen. Med hjälp av VideoCentric för att vägleda deras beslutsfattande valde Ligentia Lifesize för att möta deras samarbetsbehov.

VideoCentric satte sig ner med Noel Kenningham, chef för Group IT på Ligentia, för att diskutera varför de valde Lifesize bland alla andra, hur de för närvarande använde video i alla sina tjänster och hur framtiden för deras kommunikation förändras.  

Lär dig hur Ligentia implementerade Lifesize för att lyfta sina möten via videoteknik.

Med implementeringen av Lifesize har Ligentia helt förändrat sättet de kommunicerar, samarbetar och rapporterar internt och externt. Efter att ha ersatt resor med video, hoppar deras kontor runt om i världen också på videovagnen. De träffas inte bara oftare och får den fulla potentialen av video som en samarbetsplattform, de förbättrar och lyfter också sina konversationer under dessa samtal.

"Jag har nu halvtimmesmöten på morgonen två gånger i veckan med min kollega i Shanghai, och den relationen är lika stark som om han satt bredvid mig på Leeds-kontoret," sa Kenningham.