Använda ditt videosystem med Cloud

När du har ett Lifesize Cloud-konto kan du ansluta Lifesize Icon- och 220-videosystem till Cloud-tjänsten.