Hantera din Cloud-grupp

Ett företag har vanligen en Lifesize Cloud-grupp med endast en kontohanterare.

Kontohanterare använder webbkonsolen på manage.lifesizecloud.com för att hantera användare och videosystem. Från konsolen kan du också övervaka användning och kvalitetsmetrik såsom deltagande per användare och rum, samtalslängd och systemanvändning.

Hantera dina Cloud-tillgångar från webbkonsolen

directory    Hantera användare och ge användare avancerade behörigheter

meetings    Hantera schemalagda möten

camera     Hantera videosystemen i ditt Cloud-konto

system-one-gear     Åtkomst till kontoinställningar för prenumeration och kontoinformation, verktyg för att konfigurera Enkel inloggning, anpassa Cloud-funktioner och granska nätverksinformation.

 

Om du är intresserad av att gå med i Lifesize Cloud ska du registrera dig för ett Cloud-konto för ditt företag.