Konfigurera Lifesize Calendar

Lifesize Calendar integrerar Lifesize Cloud med valfritt kalendersystem för e-post. För att koppla Lifesize Icon till kalendertjänsten i administratörskonsolen, måste integrationen vara korrekt konfigurerad. 

För att integrera tjänsten, måste du ha en brevlåda kopplad till ditt rumssystem och rätt åtkomstuppgifter för din kalendertjänst.

Din Lifesize Icon måste även vara kopplad till ditt konferensrum. Läs mer.

För Microsoft Office 365 och Microsoft Exchange Server

För första installationen behöver du administratörsbehörighet för ditt Microsoft Office 365- eller Microsoft Exchange Server-konto. Du måste även ha personifieringsbehörigheter. Personifiering används vanligtvis när det krävs tillgång till många konton med ett enda konto, såsom i webbtjänstapplikationer. Läs mer.

När du har integrerat Calendar kan du koppla Lifesize Icons till kalendertjänsten.