Konfigurera en webbproxy

Så här konfigurerar du webbproxyautentisering:

 1. Välj Nätverk från menyn Inställningar.
 2. Välj ett av följande alternativ:
  • Ingen proxy för att avaktivera användning av webbproxyn.
  • Endast Mac-app: Använd systemproxyinställningarna för att använda OS X-inställningar för proxykonfiguration.
   En knapp för att Ändra systemproxyinställningar visas om du vill redigera systeminställningar för nätverket.
  • Välj Manuella proxyinställningar för att ange en värd, port, användarnamn och lösenord.
 3. Om du redan har loggat in måste du logga ut och logga in på nytt för att inställningarna ska börja gälla.