Skype for Business Online-federation

Lifesize Cloud stöder Skype for Business Online-miljön.

Om din Skype for Business Online-distribution  inte har konfigurerats som en öppen federation, måste du lägga till lifesizecloud.com som en extern partner genom att logga in på admin-centret för Skype for Business och lägga till lifesizecloud.com som en tillåten domän.

För information om hur du konfigurerar din brandvägg, se avsnittet om hur man Öppnar portar Skype för Business Online.

Det lokala nätverket där Skype for Business-klienten finns måste också tillåta utgående UDP.