Öppna portar

Om Cloud-klienter (däribland Icon) har problem att ansluta till Cloud-tjänsten ska du se till att nätverket är korrekt konfigurerat.

Om du har konfigurerat en webbproxy, bekräfta att följande domäner är godkända: lifesizecloud.com jwpsrv.com, ssl.p.jwpcdn.com, jwpltx.com, och cloudfront.net.

Notera : Följande portar bildar en statisk brandvägg med symmetrisk UDP aktiverad.

För en lista över de IP-adresser som Lifesize Cloud använder loggar du in i Administratörskonsolen och öppnar Avancerade inställningar > Nätverk.


För Lifesize-system och appar som är anslutna till molnet

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
TCP Alla Alla Godkänn domänen lifesizecloud.com 80 HTTP: Nerladdning av molnappen  och programuppdateringar

NOTERA : Omdirigerar till nedladdningssidan för administratörskonsolen

TCP Alla Alla Godkänn domänen lifesizecloud.com 443 HTTPS: Molnskrivbord, webb-app, godkännanden, och kontroll av Icon
TCP Alla Alla Godkända domäner jwpsrv.com, ssl.p.jwpcdn.com, jwpltx.com, twilio.com och cloudfront.net 443 HTTPS: Streaming och uppspelning från molnappen, samt frågestund under livestreaming
TCP Alla Alla Godkänn domänerna primlb.lifesizecloud.com och primpps.lifesizecloud.com 5222 HTTPS: Chatt via molnskrivbord och mobil
TCP Alla Alla Godkänn domänerna primlb.lifesizecloud.com och primpps.lifesizecloud.com 443 HTTPS: Chatt via molnskrivbord och mobil om 35061/TCP är inte kan nås
TCP Alla Alla Offentliga IP-adresser som anges i Administratörskonsolen > Avancerade inställningar > Närverk. 35061 Cloud-appsignalering (SIP/TLS)
UDP Alla Alla Offentliga IP-adresser som anges i Administratörskonsolen > Avancerade inställningar > Närverk. 10000-28000 SRTP-media


Skype for Business Online

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

Notera: Dessa portar är utöver de som rekommenderas av Microsoft för full drift av din Skype for Business.

Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
TCP/UDP Alla Alla IP-adresser som anges i Lifesize Community . 30000-50000 Klient, A/V-media

Lokal Microsoft Lync och Skype for Business

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

Notera: Dessa portar är utöver de som rekommenderas av Microsoft för full drift av din Skype for Business.

Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
TCP/UDP Alla Alla IP-adresser som anges i Lifesize Community . 30000-50000 Klient, A/V-media
TCP Edge-server 5061 IP-adresser som anges i Lifesize Community . 5061 Samtalssignalering från edge-server
TCP/UDP Edge-server 50000-59999 IP-adresser som anges i Lifesize Community . 30000-50000 A/V-media från edge-server

Läs mer om Microsoft Lync och Skype for Business with Lifesize Cloud.


För SIP-system från tredje part

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

Statisk NAT och ingående portar kan också krävas. Kontrollera tillverkarens specifikationer.

Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
TCP/UDP Alla Alla Offentliga IP-adresser som anges i Administratörskonsolen > Avancerade inställningar > Närverk. 5060 SIP/TLS
UDP Alla Alla Offentliga IP-adresser som anges i Administratörskonsolen > Avancerade inställningar > Närverk. 10000-28000 RTP-media

För H.323-system från tredje part

Bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar.

Statisk NAT och ingående portar kan också krävas. Kontrollera tillverkarens specifikationer.

Protokoll Käll-IP Källport Destinations-IP Destinationsport Beskrivning
TCP Alla Alla Offentliga IP-adresser som anges i Administratörskonsolen > Avancerade inställningar > Närverk. 1720 H.225: samtalssignalering
TCP Alla Alla Offentliga IP-adresser som anges i Administratörskonsolen > Avancerade inställningar > Närverk. 10000-16000 H.425: kontrollkanal
UDP Alla Alla Offentliga IP-adresser som anges i Administratörskonsolen > Avancerade inställningar > Närverk. 10000-28000 RTP-media om enhet från tredje part inte är konfigurerad för kryptering. SRTP-media om enhet från tredje part är konfigurerad för kryptering.