Anslut nu

Följ dessa steg under den ursprungliga konfigurationen av din Icon.

Tänk på att:  Du måste ha ett aktiverat Cloud-konto innan du ansluter.

 1. När konfigurationsguiden ber dig att gå med i Cloud-tjänsten väljer du Ja.
 2. Öppna en webbläsare och gå till URL:en som visas i din Icon.
 3. Logga in med din e-postadress och ditt lösenord för Cloud.
 4. Ange aktiveringskoden som visas i din Icon.

  TIPS: Om du skannar QR-koden öppnas inloggningssidan. Koden visas redan när du har loggat in.

 5. Du kan koppla Icon till en enskild användare eller ett konferensrum.
  Enskild användareJag – ger Cloud-slutanvändare möjlighet att anknyta enheten till sig själva.

  Användare – ger Cloud-kontohanterare möjlighet att anknyta enheten till vilken användare eller vilket befintligt videosystem som helst i sin Cloud-grupp.

  KonferensrumAnvänd det här alternativet om enheten finns i ett konferensrum och är avsedd för flera användare.

  Skapar ett separat Cloud-konto för Icon. Ange ett namn för systemet som ska visas i Cloud-katalogen. Du kan också välja att ange en e-postadress för uppringning av systemet.

 6. Från huvudskärmen för Icon går du tillsystem > för att visa status för systemet. Om det är anslutet visas Redo för Kommunikationer > Lifesize Cloud.

Endast för Icon 450: I slutet av kopplingsprocessen ser du ett alternativ om att ställa in Smart Framing. Välj Ja för att starta kalibreringsprocessen, eller välj Nej för att göra detta senare. Se Kalibrering av Smart Framing för mer information.