Anslut Lifesize 220

När du har ett Lifesize Cloud-konto kan du ansluta ditt Lifesize 220-videosystem till Cloud-tjänsten.

Är mitt system redan anslutet? Från ditt 220-system navigerar du till Inställningar för administratör > Kommunikation för att se systemets status. Om det är anslutet visas Redo för Lifesize Cloud-tjänst.

När du är ansluten beter sig 220 på samma sätt som Cloud-appen på dina andra enheter:

 • Lifesize Cloud tillämpar konfigurationsinställningar direkt på systemet.
 • Alla kontakter i ditt företags Cloud-grupp finns tillgängliga från din systemkatalog.
 • Din 220 kan lägga till videodeltagare och ta emot flera inkommande uppringare för att aktivera samtalet.
 • Programvaruuppgraderingar appliceras automatiskt på din Icon istället för att kräva att du genomför en manuell uppdatering från en separat fil. Systemet uppmanar dig att applicera uppdateringen, vilket ger dig möjlighet att vänta med åtgärden om så behövs.

Anslut 220 till Lifesize Cloud

Anslut till Lifesize Cloud-tjänsten under första konfigurationen. För att inleda denna process efter installation ska du återställa systemet till standardinställningarna.

Kom ihåg: Du måste ha ett Lifesize Cloud-användarkonto för att kunna ansluta 220 till tjänsten.

 1. Uppgradera 220-systemet till programvaruversion 5.0.4 eller senare.
 2. När den ursprungliga konfigurationsguiden presenterar Lifesize Cloud-inställningen ska du välja Aktiverad.
 3. Öppna en webbläsare och gå till webbadressen som visas i 220-systemet.
 4. Logga in till Lifesize Cloud genom att ange e-postadress och lösenord för Cloud.
 5. Ange aktiveringskoden som visas i 220-systemet.
 6. Du kan koppla ett 220-system till en enskild användare eller ett konferensrum:
  Enskild användareJag – ger Cloud-slutanvändare möjlighet att anknyta enheten till sig själva.

  Användare – ger Cloud-kontohanterare möjlighet att anknyta enheten till vilken användare som helst i sin Cloud-grupp.

  KonferensrumAnvänd detta alternativ om enheten finns i ett konferensrum och är avsedd för flera användare.

  Skapar ett separat Cloud-konto för 220-systemet. Ange ett namn för systemet som visas i Cloud-katalogen. Du kan också välja att ange en e-postadress för uppringning av systemet.

 7. Navigera till Inställningar för administratör > Kommunikation för att se systemets status. Om det är anslutet visas Redo för Lifesize Cloud-tjänst.

Koppla ned 220-systemet från Lifesize Cloud

 1. Återställ systemet till dess standardinställningar i Inställningar för administratör > System > Systemåterställning.
 2. När den ursprungliga konfigurationen visar alternativet att aktivera Cloud-tjänsten ska du välja Avaktiverad.
 3. Be din Cloud-kontohanterare att ta bort systemet från ditt Cloud-användarkonto.

220-möten på Lifesize Cloud

Möten på ett 220-system som inte är anslutet till Cloud är annorlunda än möten som har skapats på Cloud.  På ett 220 (inte anslutet till Cloud) skapar du lokala grupper från dina kontakter.  En användare ringer denna grupp och systemet ringer varje deltagare i gruppen. Vid anslutning till Cloud ringer varje deltagare och ansluter till mötet individuellt. På Cloud kan du skapa möten utan deltagare; ett möte skapat från ett 220-system som inte är anslutet till Cloud måste innehålla minst en deltagare.

Se versionsinformation för 220-systemet för att få ytterligare information om beteendeskillnader och inställningar som är avaktiverade vid anslutning till Cloud.

Se en video om att ansluta ett Lifesize 220 till Cloud.