Anslut Lifesize Icon

När du har ett Lifesize Cloud-konto kan du ansluta Lifesize Icon till Cloud-tjänsten.

Är min Icon redan ansluten?

Från huvudskärmen för Icon går du till > för att visa status för systemet. Om den är ansluten visas Redo för Kommunikation > Lifesize Cloud-tjänst.

När du är ansluten beter sig Icon på samma sätt som Cloud-appen på dina andra enheter:

  • Lifesize Cloud tillämpar konfigurationsinställningar direkt på Icon.
  • Alla kontakter i ditt företags Cloud-katalog finns tillgängliga från din Icon i . Deras online-status visas också.
  • Virtuella mötesrum är tillgängliga i .
  • Icon kan lägga till videodeltagare och ta emot flera inkommande uppringare till det aktiva samtalet.
  • Programvaruuppgraderingar appliceras automatiskt på din Icon istället för att kräva att du genomför en manuell uppdatering från en separat fil. Systemet uppmanar dig att applicera uppdateringen, vilket ger dig möjlighet att vänta med åtgärden om du befinner dig i ett samtal eller använder systemet på annat sätt.

Så här kopplar du ned din Icon från Cloud

  1. Återställ systemet till dess standardinställningar i Underhåll > Systemåterställning > Systemåterställning .
    Obs! Denna åtgärd tar bort dina aktuella inställningar, inklusive dina poster i Favoriter.
  2. När den ursprungliga konfigurationsguiden ber dig att gå med i Cloud-tjänsten väljer du Nej.
  3. Be din Cloud-kontohanterare att ta bort Icon från ditt Cloud-användarkonto.

Kom ihåg: När du har aktiverat Cloud-tjänsten på din Icon kan du endast ringa samtal till offentliga adresser.

Läs mer om Icon.

Se en video om hur man ansluter en Icon till Cloud.