Anpassa din Lifesize Phone HD genom Cloud

För Lifesize Cloud-kunder med en Lifesize Phone HD ansluten till ett Lifesize Icon 400|600|800-system kan du anpassa tidszoner samt knappar på startskärmen på Lifesize Phone HD genom videosystem-sidan i webbkonsolen på Lifesize Cloud.

 1. Logga in och klicka på Videosystem.
 2. Välj den telefon du vill anpassa genom att klicka på Lifesize Phone HD -länken på telefonens rad. Du kan välja flera telefoner genom att markera kryssrutan vid det namn som är anslutet till en Lifesize Phone HD. Välj Anpassa vald(a) telefon(er).
 3. Välj tidszon för hemskärmen: Använd rullgardinsmenyerna för att välja upp till fyra tidszoner. Det är även möjligt att inte välja någon. Dra och släpp för att flytta tidszonerna till de önskade positionerna. OBS: Den stora klockan på hemskärmen är inte anpassningsbar och visar alltid lokal tid och datum. Klicka på Nästa.
 4. Ställ in startskärmens knappar: Klicka på en knapp för att välja. Det finns många knappar att välja mellan:
 • Nuvarande
 • Kamera
 • Vila
 • Start
 • Volym
 • Stör ej
 • Hälsa
 • Kalender
 • Min information
 • Favoriter
 • Samtal
 • Katalog
 • Möten
 • Senaste
 • Lägg till en samtalsgenväg

Du kan välja upp till fyra knappar. Det är även möjligt att inte välja någon. Dra och släpp för att flytta knapparna till de önskade positionerna. Klicka på X i knappens övre högra hörn för att ta bort den från hemskärmen. Om du har valt fyra knappar måste du ta bort en innan du kan lägga till en ytterligare.

Du kan lägga till en samtalsgenväg för användare i din Katalog, Möten eller andra du ofta ringer till. Knappen är endast aktiv om det finns 0-3 knappar i förhandsvisningen, annars kommer knappen att vara nedtonad och inaktiv.

  • Välj Samtalsgenväg  -knappen för att lägga till en samtalsgenväg.
  • Börja ange ett namn i Visat namn för att välja någon från din Katalog så fylls Samtalsuppgifter i automatiskt. Välj den korrekta posten och välj sedan Lägg till.
  • För att ange en ny post, ange ett Visat namn och Samtalsuppgifter. Posten Samtalsuppgifter bör vara en IP-adress eller ett Lifesize Cloud-suffix. Välj Lägg till.
  • Efter att du lagt till en Samtalsgenväg på Hemskärmen kan du ändra Visat namn genom att föra pekaren över Visat namn och sedan klicka för att redigera.
  • Klicka på Nästa.

5. Det kan ta upp till en minut att uppdatera din telefon. Pågående samtal kommer inte att avbrytas, men nya samtal måste vänta till efter uppdateringen. Klicka på Uppdatera när du är redo att fortsätta.