Lägg till deltagare

Du kan ha upp till 50* deltagare i ett samtal eller ett möte, beroende på din abonnemangsplan.

För att lägga till deltagare under ett samtal öppnar du katalogen och dubbelklickar på kontaktens namn. Du kan också klicka på kontaktnamnet en gång för att öppna kontaktkortet, och sedan välja video eller ljud.

Du kan lägga till deltagare genom att skicka samtalsinformationen till dem. Välj bjud in sedan E-post eller Schemaför att generera en inbjudan med uppringningsalternativ.

För att godkänna en ny uppringare väljer du Lägg till. Du kan svara på det nya samtalet och avsluta det pågående samtalet genom att välja Avsluta + Svara.

I den lägre panelen visas det totala antalet deltagare och deras typ av anslutning, antingen video video eller Samtal ljud. Mötesägare, moderatorer och föreläsare kan ta bort deltagare genom att välja avsluta och uppringarens namn.

Välj Samtal > Stör ej från den översta menyn för att förhindra inkommande samtal.

 

*Max antal samtalsdeltagare enligt abonnemangsplan: Enterprise = 50; Premium = 40; Core = 25