Hantera Lifesize Live Stream-händelser

När Live Stream är aktiverat kan du visa information om varje händelse som skapats, visa historiska och realtidsdata om händelser, övervaka timmarna som ingår i abonnemanget och som utnyttjats, samt ladda ner Live Stream-rapporter och -inspelningar.

När en Live Stream-händelse skapas i administratörskonsolen visas följande uppgifter under fliken livestreamingar på mötessidan.

  • Mötesnamn
  • Länk till livestreamingen
  • Behörigheter som angivits för händelsen (offentligt, endast grupp eller privat)
  • Live? status - om streamingen pågår och i så fall, antalet åskådare.
  • Historik - Om du klickar på ikon för historik  ser du detaljerna för det valda mötesrummet.

Se Live Stream-historiken

Under fliken Live Stream, klicka på   för att visa en uppdelning av händelser för ett visst mötesrum. Under historik ser du: datum, tid och varaktigheten för varje enskild händelse, samt antalet åskådare under händelsen. Klicka på informationsikonen i rapportkolumnen för att visa historik och ladda ner rapporten.

Du kan även se en sammanfattande rapport av alla Live Stream-händelser i administratörskonsolen.

Detaljer om Live Stream-händelser

Den detaljerade Live Stream-rapporten visar alla deltagare som deltog i Live Stream-händelsen. Även länken till Live Stream-mötet ingår i denna rapport. Klicka på Exportera för att ladda ner rapporten.

Ladda ner en inspelning av det streamade mötet

Alla Live Stream-händelser spelas in. När en Live Stream-händelse avslutas sparas inspelningen tillfälligt på inspelningsägarens konto. Om du inte har köpt timmar för Live Stream Record and Share och vill spara Live Stream-inspelningar för lagring eller delning, måste inspelningensägaren hämta inspelningen så snart den finns tillgänglig på inspelningssidan.

  1. För att ladda ner inspelningen går du till Visa inspelningar och öppnar inspelningen.
  2. Klicka på  nerladdningsknappen   längst ner på sidan.

Om du ännu inte har aktiverat livestreaming för din organisation, lär dig hur man aktiverar Live Stream.

Om du är en moderator, lär dig mer om hur man modererar en Live Stream-händelse.