Ge en användare avancerade behörigheter

Lifesize-administratörer kan ge användare åtkomst till administratörskonsolen samt behörighet att hantera andra användare, möten och system.

 1. Från administratörskonsolen, klicka på .
 2. Hitta användaren i katalogen och klicka på användarens namn.
 3. I fliken Redigera användare, ska du välja Ge användaren åtkomst till webbkonsolen.
 4. Klicka på Uppdatera användare.

Licensierade användare kan tilldelas en av tre roller i Lifesize-appen. Dessa roller och deras kapacitet är följande:

Användare

 • Ringa och ta emot samtal
 • Stänga av ditt eget ljud eller video
 • Skapa och äga ett möte
 • Ange eller ändra en lösenkod för ett möte du äger
 • Lägg till eller ta bort deltagare i ett möte du äger
 • Tysta alla deltagare i ett möte du äger
 • Chatta med användare eller en grupp (Om administratören har aktiverat chatt)
 • Livestreama ett möte (om administratören har aktiverat livestreaming för mötesrummet)
 • Spela in ett möte (om administratören har aktiverat inspelning)
 • Ange vem som kan visa en inspelning för en inspelning du äger


Superanvändare

Samma behörigheter som användare plus:

 • Visa användningsrapporter
 • Uppgradera en användare till superanvändare
 • Degradera en superanvändare till användare
 • Hantera och radera superanvändare och användare 
 • Hantera och radera eventuella möten som inte ägs av administratören
 • Aktivera eller inaktivera chatt
 • Aktivera eller inaktivera inspelning (i förekommande fall med prenumerationsnivå)
 • Aktivera eller inaktivera livestreaming för särskilda möten (i förekommande fall med prenumerationsnivå)
 • Aktivera eller inaktivera händelsenotiser för Lifesize Icon (i förekommande fall med prenumerationsnivå)
 • Konfigurera single sign-on (SSO) (i förekommande fall med prenumerationsnivå)
 • Konfigurera integration med vanliga kalendertjänster
 • Konfigurera telefonnummer för uppringnings-PSTN, Icon-bakgrundsbild (i förekommande fall med prenumerationsnivå), och möteslayouter
 • Begränsa användarens e-postdomäner som får skapa nya konton i Lifesize-appen


Administratör (Admin)

Samma behörigheter som användare och superanvändare plus:

 • Administratörsbehörigheter och -konto kan inte ändras eller raderas av en användare eller en superanvändare.