Hantera möten

Kontohanterare kan hantera alla schemalagda möten från fliken Möten i webbkonsolen, däribland:

  • Anger antal dagar inaktiva möten ska sparas
  • Skapa nya möten
  • Ta bort möten

Kontohanterare kan också redigera mötesuppgifter, däribland ändra mötesägare. Klicka på mötesnamnet för att öppna fliken Redigera möte.

Obs! Mötesägare äger alla mötesinspelningar och kan ange delningstillstånd för inspelningar inom Cloud-gruppen. Kontohanterare bestämmer om inspelningar också kan delas med personer utanför gruppen.

 

Läs mer om att skapa möten och mötesalternativ med Lifesize Cloud.