Hantera användare

Du kan hantera användare i din Lifesize Cloud-grupp från webbkonsolen.

Logga in och klicka på directory för att öppna katalogen, välj sedan Användare.

Bjud in en person att gå med i din grupp

För att bjuda in någon till din grupp öppnar du fliken Användare, sedan klickar du på Lägg till användare för att skicka en inbjudan eller kopiera en länk till e-post.

Obs! Kontohanterare måste skicka inbjudningar till sina användare direkt för att se till att användare är associerade med företagets Lifesize Cloud-konto. Om användare registrerar sig själva på Lifesize-webbplatsen kan de av misstag skapa en separat Cloud-grupp och de kommer inte att anslutas till din företagsgrupp eller katalog.

Om en användare inte har registrerat sig och inte har fått ett e-postmeddelande kan du be personen att kontrollera sin skräppostmapp.

Det antal användare du kan lägga till din Cloud-grupp beror på vilket abonnemang ditt företag har. Läs mer om abonnemangsplaner.

Användare bjuder in nya användare

Användare i din grupp kan bjuda in andra personer att gå med i gruppen genom att skicka en inbjudan från fliken Bjuda in i appen. Även om du vill att din Cloud-grupp ska växa och vara aktiv kanske du vill begränsa nya användare till din företagsdomän. Sedan kan användare istället bjuda in personer att gå med som gäst för samtal och möten. Läs mer om bjuda in en gäst.

Ta bort ett användarkonto

Klicka på kryssrutan bredvid användarnamnet, sedan på Ta bort markerade användare för att ta bort dem.

Ändra ett lösenord för användare

För att återställa en användares lösenord markerar du användarens namn för att öppna fliken Redigera användare. Klicka på Återställ lösenord för att skicka ett e-postmeddelande till användaren med en länk för att återställa lösenordet.

Ändra en användares namn

För att ändra en användares namn markerar du användarens namn för att öppna fliken Redigera användare. Ange det nya namnet och klicka på Uppdatera användare för att spara.