Hantera videosystem

Kontohanterare kan se alla videosystem i sin Cloud-grupp från sidan Videosystem i administratörskonsolen. Klicka på kamera  för att få tillgång till sidan.
 • Om du vill ta bort ett system från Lifesize Cloud markerar du kryssrutan bredvid systemets namn och klickar på Koppla ned systemet från Cloud. Om du tar bort ett system som är kopplat till en individuell användare eller ett delat konferensrum kopplas endast systemet bort. Användarkontot eller konferensrumskontot är fortfarande tillgängligt i Lifesize Cloud.
 • Om du är i samma nätverk som Icon klickar du på extern för att få åtkomst till Icons webbgränssnitt.
 • Klicka på Exportera om du vill hämta rapporten Videosystem i CSV-format.
 • Mer information om hur du anpassar ditt videosystem finns i Anpassa dina Icon genom Cloud och Anpassa din Lifesize Phone HD genom Cloud.
 • Innan du kopplar en Icon till kalendertjänsten ska du se till att du har konfigurerat Lifesize Kalender för att uppfylla kraven.

Hantera kalendrar

Kontohanterare kan hantera kalendrar för alla videosystem i sin Cloud-grupp från sidan Videosystem i administratörskonsolen. Klicka på kamera för att få tillgång till sidan.

Obs! Kontrollera att kraven är konfigurerade innan du kopplar en Icon till Kalender. Din Icon måste även vara kopplad till ditt konferensrum. Läs mer.

 1. Välj  bredvid videosystemet du vill hantera. Detta öppnar fönstret Avancerade inställningar.
 2. Välj fliken Kalender. Sök efter och koppla din Icon till en kalender genom att klicka på Koppla. Om en kalender redan är kopplad hittar du detaljerna här.
 3. Om detta är den första installationen, välj din kalenderleverantör och följ instruktionerna. Efter första installationen kan du söka efter din organisations kalendrar. Välj den kalender du vill öppna och klicka sedan på Koppla.
 4. Om du vill byta kalendern klickar du på Avsluta koppling och börjar om.

Läs mer om mötesaviseringar och andra vanliga frågor om kalendrar.


För Microsoft Office 365 och Microsoft Exchange Server 2013

För första installationen behöver du administratörsbehörighet för ditt Microsoft Office 365- eller Microsoft Exchange Server-konto samt personifieringsbehörigheter. Läs mer.


Information för dig med Microsoft Office 365:

 • Som standard kommer arrangörens namn visas i kalendern. Om du vill att mötets namn också ska visas, följ dessa steg .Detta tillstånd måste ställas in per rum, och ändringen kommer endast att tillämpas på framtida möten.
 • När du söker efter en kalender, kommer Microsoft Office 365 endast använda början av söksträngen. Om du t.ex. söker efter Sarah Smith kommer  Sarah att matcha, ssmith kommer att matcha, men Smith kommer inte att matcha.
 • Om du får ett felmeddelande när du söker efter ett rum i kalendern, kontakta din systemadministratör för att kontrollera att du har korrekt behörigheter.

Lägg till en extern gruppkontakt

Kontohanterare kan lägga till gruppkontakter till den delade katalogen som exempelvis tredjepartssystem som inte är anslutna till Lifesize Cloud.

 1. På katalogsidan i webbkonsolen markerar du fliken Gruppkontakter. .
 2. Klicka på Lägg till kontakter.
 3. Ange kontaktens visade namn och uppringningssträng. Uppringningssträngen kan vara en anknytning, en e-postadress, ett video- eller telefonnummer, en offentlig IP-adress osv.  Denna sträng måste vara unik (två kontakter kan inte ha samma uppringningssträng) och får inte vara längre än 255 tecken.


Importera gruppkontakter

  1. Gå till Katalog och klicka på fliken Gruppkontakter.
  2. Klicka på Importera.
  3. Klicka på Bläddra och välj den fil som ska laddas upp. CSV-filen måste ha två kolumner: Name och Calling Details. Om din fil har en rubrikrad kan du välja att utesluta den första raden. OBS! Den maximala filstorleken är 5 MB. Det maximala antalet gruppkontakter är 1 000.
  4. Klicka på Ladda upp.
  5. En förhandsgranskning av dina importerade kontakter visas så att du kan redigera posterna. När du är klar klickar du på Importera kontakter.

  OBS! Ett felmeddelande visas om det inte går att ladda upp dina kontakter (eller någon av dem). Om importen misslyckas helt gör du ett nytt försök att importera. Om dina kontakter importeras delvis granskar du de uppladdade kontakterna. Sedan kan du utföra importen igen eller avbryta den helt.