Aviseringar om Lifesize Icon-händelser

Lifesize gör det enkelt att proaktivt övervaka hälsan på dina Lifesize Icons. Lifesize övervakar användningstillstånd och varningar och skickar e-postmeddelanden direkt när varningsvillkor upptäcks. Aviseringar aktiveras i administratörskonsolen.

Lifesize varnar om följande villkor:

Händelstyp

Beskrivning

Frånkopplad

Detta Lifesize Icon har varit offline längre än 3 minuter.

Frånkopplad Detta Lifesize Icon har varit offline längre än 40 minuter efter att en uppgradering av programvaran startade.

Mikrofonen är urkopplad

Mikrofonen har varit urkopplad längre än 3 minuter.

Skärmen är urkopplad

Skärmen har varit urkopplad längre än 3 minuter.

Telefonen är urkopplad

Telefonen har varit urkopplad längre än 3 minuter.

SIP2-registreringen misslyckades

SIP-registrerare 2 har varit urkopplad längre än 3 minuter.

Stor förlust av ljudpaket

Ljudpaketförluster större än 3 % skedde under samtalet.

Kritisk förlust av ljudpaket Ljudpaketförluster på 100 % skedde under samtalet.
Stor förlust av videopaket Videopaketförluster större än 3 % skedde under samtalet.
Kritisk förlust av videopaket Videopaketförluster på 100 % skedde under samtalet.

 

Aktivera aviseringar

  1. I administratörskonsolen, gå till Avancerade inställningar.
  2. Klicka på fliken Funktioner och alternativ och markera sedan kryssrutan för att Aktivera aviseringar för Lifesize Icon.
  3. Ange den e-postadress som Lifesize ska använda för att skicka varningar.
  4. Observera: Endast en e-postadress kan anges.

  5. Klicka på Uppdatera.

Tips: Överväg att skicka e-postmeddelanden till ett särskilt e-postkonto. För stora organisationer med flera Icons, överväg att skicka e-postmeddelanden till ett ärendesystem.

Notera: Du kan när som helst kontrollera status för ett Icon genom att gå till Videosystem i administratörskonsolen

Se avsnittet om hur man Öppnar portarför att bekräfta att din brandvägg tillåter utgående åtkomst från ditt nätverk till den valda destinationsporten för övervakning av Icon.