Hjälp mig att konfigurera appen

Konfigurera din app under Inställningar i den översta menyn.

VideoStandard är Auto som visar den nuvarande kameran.

Klicka på camera-ptz när som helst för att flytta din kompatibla PTZ-kamera (panorera, luta, zooma).

LjudStandard är Auto som visar den aktuella mikrofonen (och strömnivå) och högtalarna. Klicka på Test för att spela upp ljud från de aktuella högtalarna.
Samla in dataGer appen möjlighet att samla in användningsdata.

Appen använder externa enheter om sådana upptäcks. Om du har flera externa enheter och valet Auto inte är optimalt ska du välja en enhet direkt från listrutemenyn.