Google Chrome

Gå med i ett Lifesize Cloud-möte eller chatta i din Google Chrome-webbläsare med hjälp av Lifesize Cloud-webbappen

Gå snabbt med i ett möte utan att hämta eller starta en app.

  1. Gå till http://webapp.lifesizecloud.com.
  2. Logga in med din e-postadress.
  3. Klicka på Nästa.
  4. Ange ditt lösenord.
  5. Klicka på Logga in.

Lär dig att
Ringa till någon..

Lär dig att Chattata.

Lär dig att Skapa ett möte för ett gruppsamtal.

Visa en video om att gå med i ett Lifesize Cloud-möte från Google Chrome.

Gå med i ett Lifesize Cloud-möte i din Google Chrome-webbläsare som gäst med hjälp av Lifesize Cloud-webbappen

  1. I inbjudan från e-post eller kalender, klicka på länken under Anslut via video. Din webbläsare kan be dig acceptera att Lifesize-appen startas. Du kan klicka på Kom i håg för att slippa detta steg i framtiden.
  2. Ange ditt namn och klicka på Nästa.
  3. Välj dina alternativ för video och ljud och klicka sedan på Anslut.

Visa en video om attgå med i ett Lifesize Cloud-samtal från Google Chrome som gäst.