Skrivbord

Med Lifesize-administratörskonsolen kan du på ett flertal sätt övervaka användarnas aktivitet och tjänstens prestanda i din Lifesize-miljö.

Med Instrumentpanelen kan du övervaka samtalsaktiviteten och avgöra vilka rumssystem som används mest och vilka användare som har störst samtalsvolym. Dessutom kan du ladda ned rapporter från alla sidor i administratörskonsolen.

Som hjälp i din hantering av anslutningsfel och avbrott i rumssystemstjänsten kan du skapa aviseringar  så att du får meddelanden när systemdiagnosverktyget upptäcker ett problem.

 

Instrumentpanelens data

Instrumentpanelens data visas baserat på den valda tidsperioden: Idag, Igår, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Den här månaden, Förra månaden eller Anpassad period (t.ex. 2017-05-15 till 2017-06-01). 

Utöver sammanfattningsuppgifter visar följande grafer och uppgifter en detaljerad bild.

  • Kontosammanfattning – Här visas totalt antal samtal, minuter och genomsnittlig samtalslängd för den valda tidsperioden. Den visar också antalet användare.
  • Minuter - Detta diagram visar en överblick över användning i minuter. Håll muspekaren över en datapunkt för att se det faktiska antalet minuter för en viss dag.
  • Samtal - Detta diagram visar en överblick över användning i antal samtal. Håll muspekaren över en datapunkt för att se det faktiska antalet samtal för en viss dag.
  • Användare - Denna tabell visar samtalsvolymen eller talade minuter per användare för tidsperioden.Se användarna med den högsta samtalsvolymen eller som utnyttjar flest minuter under en tidsperiod. Klicka på Visa alla för att se en lista över alla användare.
  • Rumssystem – Denna tabell hjälper dig att avgöra vilka rumssystem som användes mest för samtal och vilka system som utnyttjat flest minuter. Klicka på Visa alla för att se en lista över alla rumssystem.
  • Samtalsminuter per enhet/OS – Detta diagram hjälper dig att avgöra vilka kopplingspunkter som används oftast för samtal baserat på antalet minuter per enhet. Data som spåras inkluderar: webbapp, Icon-system, Mac-klient, PC-klient, iOS-klient, Android-klient, tredjepartssystem eller annat Lifesize.
  • Live Stream-historik Denna tabell visar en översikt över hur lång tid varje händelse varade och antalet deltagare i varje händelse under den angivna tidsperioden. Klicka på Visa alla för att få en fullständig historik över händelser och få mer information om en enskild händelse. Du kan även se och exportera listan över åskådare och ställda frågor.
    OBS! Dessa data är endast tillgängliga om din prenumeration inkluderar Live Stream.
  • Samtalshistorik - Denna tabell visar samtalshistoriken för den angivna tidsperioden. Om du klickar på Visa alla ser du hela historiken.