Redigera ett möte

Lifesize-administratörer kan även redigera mötesuppgifter, däribland ändra mötesägare. 

  1. Logga in på administratörskonsolen
  2. Klicka på  Möten från navigeringsmenyn.
  3. Klicka på mötesnamnet för att öppna fliken Redigera möte.
  • Välj fliken Allmän  för att ändra mötesnamnet eller för att lägga till ett lösenord och en mötesbeskrivning.
  • Välj fliken Roller  om du vill ändra ägarskap eller ange en föreläsare.
  • Välj fliken Streaming för att aktivera live streaming för mötet om du har streaming inkluderat i ditt abonnemang.

OBS! Mötesägare äger alla mötesinspelningar och kan ange delningstillstånd för inspelningar inom deras Lifesize-kontogrupp. Lifesize-administratörer bestämmer om inspelningar även kan delas med personer utanför Lifesize-kontogruppen.