Underdomäner

Vissa brandväggssystem kan inte vitlista domänerna och du måste kanske därför vitlista alla underdomäner för hand.

För mer information om brandväggsinställningar, läs  Öppna nätverksportar.

*.lifesizecloud.com

Följande är en lista på alla underdomäner som bör inkluderas om du inte kan vitlista *.lifesizecloud.com underdomäner:

Lista på underdomäner Användning av underdomän
api.lifesizecloud.com Tillgång till API i administratörskonsolen
calendarservice.lifesizecloud.com Icon kalendertjänst
call.lifesizecloud.com Ring mig-sida
call.history.lifesizecloud.com Administratörskonsolens samtalshistorik
callmanager.lifesizecloud.com Moln-webbläsare/stationära klienter som stöder direktmedia
cdn.lifesizecloud.com Automatisk programuppdatering för Icon
cfdwh.lifesizecloud.com Datalagret
direct.lifesizecloud.com För direktmedia
directory.lifesizecloud.com Administratörskonsolens katalogtjänst
download.lifesizecloud.com Ladda ner appen och uppdateringar
eblogin.lifesizecloud.com  Föråldrat
galapi.lifesizecloud.com Dash-stöd
images.lifesizecloud.com Använd i administratörskonsolen
launch.lifesizecloud.com Internet Explorer Web-app
live.lifesizecloud.com Inspelningstjänst
local.lifesizecloud.com Enkel autentisering för inloggning
login.lifesizecloud.com Logga in på webbappen
lync.lifesizecloud.com S4B-driftskompatibilitet
manage.lifesize.com Lifesize Cloud-hantering, sammankoppling med Icon
manage.lifesizecloud.com Administratörskonsol
nucleusproxy.lifesizecloud.com Mikrotjänst för klient
outlook.lifesizecloud.com Outlook plug-in
phonehd.lifesizecloud.com Konfiguration för HD Phone
present.lifesizecloud.com Dela trådlöst på Dash
primlb.lifesizecloud.com Chattjänst i appen
shop.lifesizecloud.com E-handel
stream.lifesizecloud.com Startpunkt för att se livestream
webapp.lifesizecloud.com Webbapptjänst
webmodule.lifesizecloud.com Skrivbordsklient

 

*.walkme.com

Följande är en lista på alla underdomäner som bör inkluderas om du inte kan vitlista  *.walkme.com underdomäner:

Lista på underdomäner Användning av underdomän
cdn.walkme.com Walkme-sida på administratörskonsolen
playerserver.walkme.com Walkme-sida på administratörskonsolen
rapi.walkme.com Walkme-sida på administratörskonsolen
ec.walkme.com Walkme-sida på administratörskonsolen

 

*.amazonaws.com 

Följande underdomän bör endast inkluderas om du inte kan vitlista  *.amazonaws.com underdomäner:

Lista på underdomäner Användning av underdomän
*.amazonaws.com App-uppdatering
 s3-us-west-2.amazonaws.com App-uppdatering och för att hämta Icon-bakgrund 

 

*.callstatsio.com

Följande är en lista på alla underdomäner som bör inkluderas om du inte kan vitlista  *.callstatsio.com underdomäner:

Lista på underdomäner Användning av underdomän
collector.callstats.io Statistik för Collects Call
auth.callstats.io Statistik för Collects Call
appsettings.callstats.io Statistik för Collects Call
taas.callstats.io Statistik för Collects Call
events.callstats.io Statistik för Collects Call
stats.callstats.io Statistik för Collects Call