Hantera rumssystem

Administratörer kan se alla Lifesizes rumssystem på sina Lifesize-företagskonto från sidan för rumssystemen  i  administratörskonsolen

  • Parkoppla Lifesize Icon-rumssystemet till den molnbaserade tjänsten
  • Om du vill ta bort ett rumssystem från ditt Lifesize-konto markerar du kryssrutan bredvid systemets namn och klickar på Radera. Om du tar bort ett system som är kopplat till en individuell användare eller ett delat konferensrum kopplas endast systemet bort. Användarkontot eller konferensrumskontot är fortfarande tillgängligt på ditt Lifesize-konto.
  • Klicka på Exportera alla om du vill hämta rumssystemets rapport i CSV-format.
  • Mer information om hur du anpassar ditt rumssystem finns i Anpassa dina Icon-enheter och Anpassa din Lifesize Phone HD.
  • Innan du kopplar en Icon till kalendertjänsten ska du se till att du har  konfigurerat Lifesize Kalender för att uppfylla kraven.
  • För att dölja ett rumssystem från katalogen, klicka på rumssystemets namn för att öppna en ny sida. Under fliken Inställningar, aktivera alternativet Dölj från katalog. När det är aktiverat kan du dölja ett specifikt rumssystem från katalogen.