Diagnostik och underhåll

 1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IP-adress.OBS! Det här hittar du på din Phone HD genom att trycka  Starta >System.
 2. Rulla ner till sektionen för  Diagnostik och underhåll och ange följande:
 3. Diagnostisk rapport Supportpersonal kan be dig att spara en diagnostisk rapport för att hitta orsaker till problem som kan uppstå i systemet.
  Systemloggar Ladda ner systemloggar till din dator.
  Omstart av systemet Gör att systemet startas om.
  Återställ systemet till fabriksinställningar Denna åtgärd tar bort dina aktuella inställningar, inklusive dina poster i Favoriter. Systemet startar om automatiskt och administratörslösenordet nollställs till standardvärdet (admin).

  OBS! Du kan också nollställa systemet genom att trycka på den röda nollställningsknappen på Lifesize-systemets baksida under 10-15 sekunder.