Konfigurera systembeteende

 1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IP-adress.OBS! Det här hittar du på din Phone HD genom att trycka  Starta >System.
 2. Rulla ner till sektionen för  Systembeteende  och ange följande:
 3. Autosvara inkommande samtal Ställ in så att inkommande samtal besvaras automatiskt. Om det inaktiverats, måste du svara eller ignorera inkommande samtal för hand. Som standard måste du svara eller ignorera inkommande samtal manuellt.
  Presentationer börjar automatiskt Om du ansluter en bärbar dator till en videoingång i systemet kommer en presentation att starta automatiskt. Standardalternativet är aktiverad. 
  Ljudutgång Specificerar plats för ljudutgång under videosamtal
  Antiflimmer 50 Hz Belysning som drivs med en 50 Hz strömkälla kan åstadkomma ett flimmer som kameran registrerar och överför till systemet. Om du använder belysning som drivs med en 50 Hz strömkälla och upptäcker flimmer i videon ska du ställa in Anti-flimmer till 50 Hz. Standardvärdet är Auto.

  OBS!Det värde man väljer för den här inställningen tillämpas på alla anslutna kameror till systemet.

  Vissa exponeringsinställningar som är avsedda att användas i rum som är belysta med solljus kan orsaka flimmer. Du kan ta bort flimret genom att öka inställningen för  Ljusstyrka.
 4. Klicka på Spara.