Samtal

Ring ett samtal

Använd knappsatsen för att ringa till en telefon direkt.

Från katalogen:

 1. Från hemskärmen, tryck på ikonen Samtal.
 2. Tryck på ikonen Katalogen .
 3. Välj personen du vill ringa.
 4. Välj Ring som Video..

Från dina Favoriter:

 1. Från hemskärmen, tryck på ikonen Samtal.
 2. Tryck på ikonen Favoriter .
 3. Välj personen du vill ringa.
 4. Välj Ring som Video eller Ring som Röst.

Avsluta ett samtal

Tryck på ikonen Avsluta .

Justera volymen

Under ett samtal, tryck på ikonen Volym . Justera volymen med skjutreglaget.

Om du vill justera volymen innan du startar ett samtal trycker du på Start -ikonen på hemskärmen för att komma åt volymikonen.

Ljud av

Under ett samtal, tryck på ikonen Ljudlös .

Ljuset på Lifesize Phone HD blir röd när den är på ljudlös.

Flytta kameran

Under ett samtal, dra åt vänster och tryck på ikonen  Kameran .

Om du vill flytta på kameran innan du ringer, tryck på ikonen för Kameran på hemskärmen.

Flytta/zooma kameran genom att använda kontrollerna.

Du kan lägga till en inställning genom att hålla ner en siffra i fältet för Inställningar.

Aktivera Stör Ej

 1. Under ett samtal, tryck på ikonen Mer .
 2. Tryck på ikonen Stör ej.

Spela in ett samtal

 1. Under ett samtal, tryck på ikonen Spela in .
 2. Vid förfrågan, välj person som ska äga inspelningen. OBS: Om du ringer in till ett möte är mötets ägare även inspelningens ägare.

OBS!  Lifesize Record and Share krävs för att kunna spela in ett samtal.