HTTP-proxy

  1. Logga in på din Icon genom att ange IP-adressen i adressfältet. 
  2. Ange ditt användarnamn och lösenord. Läs Systemåtkomst och lösenord för standardinformation.
  3. Navigera till Nätverk > Proxy.
  4. Välj Aktivera proxy.
  5. Ange värden.
  6. Ange porten. 
  7. Ange ditt användarnamn och lösenord.
  8. Klicka på Spara. Proxy-anslutningen visar Ansluten när den har anslutit. Om proxy-anslutningens status visar Misslyckad ska du kontrollera inställningarna och försöka igen.

OBS! När du ställer in en proxy med Icon ska du säkerställa att portarna 443 och 5222 är öppna genom brandväggen för att systemet ska fungera effektivt.