+ 1 512-347-9300

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad 6 januari 2020

Välkommen till Lifesize!

Lifesize, Inc. ("Lifesize") har åtagit sig att säkerställa integriteten och säkerheten för personlig information som vi samlar in om dig. Ta en stund att läsa följande policy för att lära dig mer om hur vi hanterar din personliga information och kontakta oss på privacy@lifesize.com om du har frågor eller funderingar.

Om du inte godkänner denna sekretesspolicy, använd inte denna webbplats eller tjänsterna.

1. OMFATTNING

Denna integritetspolicy gäller information som samlas in via www.lifesize.com och andra webbplatser som underhålls av Lifesize (”webbplatsen”), såväl som genom användningen av Lifesizes produkter och tjänster, inklusive Lifesizes molnbaserade videokonferens- och samarbetstjänster som är tillgängliga genom webb-, mobil- och stationära applikationer, enhetsprogramvaruabonnemang, supporttjänster, professionella tjänster och all tillämplig programvara, funktioner eller funktioner för sådana tjänster, inklusive gratistjänster (tillsammans kallade "Tjänsterna").

Denna integritetspolicy gäller inte din användning av icke-anslutna eller tredje parts webbplatser, tjänster eller produkter, och den gäller inte heller för individer som Lifesize inte anställer eller hanterar. Till exempel gäller det inte för tredje parts webbplatser som Lifesizes webbplats kan länka till, eller för tredje parts distributörer eller återförsäljare som stödjer, marknadsför eller säljer Lifesizes produkter och tjänster. Lifesize uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för alla webbplatser du besöker.

Termen "personlig information" som används i denna integritetspolicy avser all information som faktiskt gör det möjligt för oss att identifiera dig, direkt eller indirekt, genom hänvisning till en identifierare såsom ditt namn, identifikationsnummer, platsdata, online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för dig. Vi har inte som mål att fånga några speciella kategorier av data. Om vi ​​under processen att tillhandahålla våra tjänster av misstag samlar in särskilda kategorier av data, kommer vi att skydda specialkategoridata i enlighet med detta tills de kan raderas och tas bort från våra system.

2. HUR LIFESIZE INSAMLAR INFORMATION

Lifesize samlar in information på en mängd olika sätt, inklusive:

 • Genom webbplatsen: Lifesize samlar in information via webbplatsen enligt beskrivningen i avsnitt 3.
 • Genom tjänsterna: Lifesize samlar in information genom tjänsterna enligt beskrivningen i avsnitt 4.
 • Off-line: Lifesize kan samla in information från dig offline, till exempel när du deltar i en mässa eller Lifesize-evenemang, eller under ett telefonsamtal eller personligt möte med en Lifesize-säljare eller annan anställd.
 • Från andra källor: Lifesize kan få information om dig från andra källor, såsom offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, sociala medieplattformar, distributörer, återförsäljare eller andra tredje parter.

3. PERSONUPPGIFTER SAMLADE IN GENOM WEBBPLATSEN

Typer av personlig information som samlas in via webbplatsen

Personlig information som samlas in via webbplatsen inkluderar information som rimligen kan användas för att identifiera eller beskriva dig som individ, såsom: namn, arbetsgivare, affärsroll, yrkestitel, kontaktinformation (företag, e-postadress, telefonnummer och fysisk företagsadress ), lokaliseringsdata, IP-adress, domännamn och demografisk information såsom geografisk plats.

Varför vi samlar in personlig information via webbplatsen

Lifesize samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller när du besöker webbplatsen för att kunna kommunicera med dig om våra tjänster, ingå transaktioner med kunder och för att säkerställa att du får en positiv upplevelse när du besöker webbplatsen och använder tjänsterna. Dessutom använder vi din personliga information för att hålla dig uppdaterad om de senaste produktmeddelandena, programuppdateringar, specialerbjudanden och annan information som vi tror att du skulle vilja höra om. Detta kan ibland innehålla information från andra företag om produkter och tjänster som kan ge mervärde till dina Lifesize-produkter. Från tid till annan kan vi också använda din personliga information för att kontakta dig online, via e-post eller via telefon för att delta i en marknadsundersökning så att vi kan mäta kundnöjdhet och förbättra våra produkter och tjänster.

Inlämning av personlig information

Du kan lämna personlig information via webbplatsen när du får tillgång till produktinformation och uppdateringar, registrerar dig för ett seminarium, prenumererar på vårt nyhetsbrev, laddar ner en rapport eller annat material, registrerar dig för en kostnadsfri provversion eller demonstrationsutrustning, gör en beställning på eller använder produkter eller Tjänster, få tillgång till en portal för teknisk service eller support, eller logga in på en sida som kräver auktorisering. Du kommer att veta vilken personlig information du lämnar i varje enskilt fall eftersom du kommer att ange informationen manuellt. Om du väljer att inte registrera dig och lämna information kan du fortfarande använda större delen av webbplatsen. Tyvärr kommer du inte att kunna komma åt områden som kräver registrering.

Sociala medier

Webbplatsen innehåller sociala nätverksmediafunktioner, såsom Facebook Gilla-knappen, och widgets, inklusive Dela-knappen. Dessa sociala mediefunktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på webbplatsen, och kan ställa in en cookie för att en sådan funktion ska fungera korrekt (som beskrivs vidare i avsnitt 6 i denna sekretesspolicy). Funktionerna för sociala medier är antingen värd för en tredje part eller värd direkt på webbplatsen. Din interaktion med dessa sociala mediefunktioner styrs av integritetspolicyn för företaget som tillhandahåller det.

Inköp online

All betalningsinformation, inklusive kreditkortsinformation, som du skickar via webbplatsen samlas in av vår betalningsbehandlare och samlas inte in av Lifesize. Vår betalningsbehandlare är behörig att samla in och använda den inlämnade informationen endast i syfte att tillhandahålla denna tjänst. Läs integritetspolicyn för vår betalningsbehandlare, som är tillgänglig där din information samlas in.

Ansökningar om anställning

Om du använder denna webbplats för att ansöka om anställning hos Lifesize kommer vi att använda den personliga information du lämnar för att behandla din ansökan och för att övervaka rekryteringsstatistik. Om inte annat krävs enligt lag kommer vi inte att lämna ut din personliga information till en tredje part (till exempel i samband med verifiering av professionella referenser) utan att informera dig. I enlighet med tillämplig lag kan vi komma att behålla personlig information om misslyckade kandidater efter att rekryteringsövningen har slutförts. Vi kan också behålla avidentifierad statistisk information om sökande för att hjälpa våra rekryteringsaktiviteter. Personalinformation och rekryteringsdata lagras på Lifesizes huvudkontor i Austin, Texas och på andra Lifesize-platser över hela världen.

Åtkomst och datalagring av personlig information som samlas in via webbplatsen

På begäran kommer Lifesize att förse dig med information om huruvida vi har någon av dina personuppgifter som samlats in via webbplatsen. Du kan komma åt, korrigera eller begära radering av din personliga information genom att skicka en e-postförfrågan till privacy@lifesize.com. Vi kommer att svara på din förfrågan inom en rimlig tidsram. Vi kommer att lagra dina personuppgifter, i en form som tillåter oss att identifiera dig, inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Lifesize kommer att behålla personlig information så länge som ditt Lifesize-konto är aktivt eller som på annat sätt behövs för att tillhandahålla tjänster till dig. Lifesize kan också behålla sådan information så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal och rättigheter.

4. PERSONLIG INFORMATION INSAMLAD OCH BEHANDLAD GENOM TJÄNSTERNA

Meddelande till slutanvändare av tjänsterna

Lifesizes tjänster är avsedda att användas av organisationer och företag. De flesta användare är anställda hos våra kunder eller andra individer som våra kunder har en affärsmässig eller professionell relation med. Om du är en användare av tjänsterna är din användning av sådana tjänster också föremål för användarvillkoren mellan Lifesize och kunden som har aktiverat och administrerat din åtkomst till tjänsterna. Dessutom kan din användning av tjänsterna vara föremål för din organisations policyer (om sådana finns), och dessa policyer kan skilja sig från denna sekretesspolicy. En kopia av användarvillkoren är tillgänglig på www.lifesize.com eller genom att skicka e-post till privacy@lifesize.com. Termer med versaler som används men inte definieras i denna integritetspolicy har de betydelser som anges i användarvillkoren.

Om du får åtkomst till Tjänsterna via ett konto som tillhandahålls av en organisation som du är ansluten till, såsom din arbetsgivare eller skola, kan en sådan organisation kontrollera och administrera ditt Lifesize-konto samt komma åt och behandla din personliga information och data som överförs via Tjänsterna. Var medveten om att din kontoadministratör har möjlighet att komma åt och granska alla inspelade videosamtal, chattranskriptioner och samtalsdataposter. Dessutom, om du registrerar dig för tjänsterna med din jobb-e-postadress, kommer ditt användarnamn att vara synligt för andra användare som har samma e-postdomän eller en annan domän aktiverad av din kontoadministratör.

Typer av personlig information som samlas in och bearbetas genom tjänsterna

De typer av information som samlas in och bearbetas av Lifesize i samband med kundens användning av tjänsterna inkluderar, men är inte begränsade till: namn, arbetsgivare, affärsroll, yrkestitel, kontaktinformation (företag, e-postadress, telefonnummer och fysisk företagsadress ), kontoanvändarnamn, lokaliseringsdata, enhetsidentifieringsdata, version av programvara/operativsystem, anslutna hårdvaruprodukter, anpassade inställningar och preferenser, annan systeminformation, kundinnehåll och samtalsdataposter (som tid för samtal, deltagare och samtalslängd) .

Varför vi samlar in och behandlar personlig information genom tjänsterna

Lifesize samlar in och behandlar personlig information om slutanvändare som använder Lifesizes tjänster under ledning av kunden i syfte att tillhandahålla tjänsterna till slutanvändare i enlighet med användarvillkoren och eventuella ytterligare instruktioner från dess kunder. Kunder är ansvariga för att följa alla regler eller lagar som kräver meddelande, avslöjande och/eller samtycke innan data överförs till Lifesize för behandlingsändamål.

Vi använder också din information för att visa din identitet för andra användare under ett videosamtal och i chattmeddelanden, för att kommunicera med dig om funktioner i tjänsterna och uppdateringar, för att förstå hur tjänsterna används, för att skicka marknadsföringskommunikation till dig, för att optimera din anslutning till våra datacenter och för att förbättra tjänsterna.

Kundinnehåll

Lifesize samlar in och behandlar personlig information som finns i kundinnehåll, inklusive information relaterad till:

 • Videosamtal och virtuella mötesrum (”VMR”): VMR-titlar, inbjudningar, deltagare, VMR-länk, funktioner som används under samtalet, datum, tid och varaktighet för samtalet. Vi överför ljud- och videosamtalsinnehåll och skärmdelningsinnehåll mellan samtalsdeltagare under samtalet, men vi behåller eller lagrar inte innehållet om inte Lifesize Record and Share aktiveras av en deltagare.
 • Chattranskriptioner: Chattinnehåll, avsändare och mottagare, datum, tid och läskvitton.
 • Status: Statusinformation, till exempel om och när du är inloggad på Tjänsterna, som du kan välja att dela med andra användare eller inaktivera.

All personlig information om dig själv eller andra som du delar under ett videosamtal eller använder Chat kommer att vara tillgänglig för alla andra deltagare i ett sådant samtal eller för att ta emot ditt chattmeddelande. Dessutom kan inspelningar av ett samtal automatiskt delas med varje registrerad användare av Kundens konto som deltog i samtalet. Denna åtkomst kan ändras av den person som är ansvarig för inspelningen, som antingen är VMR-arrangören eller, om en VMR inte används, den deltagare som valde att spela in samtalet. Inspelningen delas inte med gästdeltagare eller registrerade användare kopplade till ett annat Lifesize-konto. Lifesize är inte ansvarigt för riktigheten, innehållet och lagligheten av något kundinnehåll eller data som visas, överförs, distribueras eller lagras av eller på uppdrag av kunden och dess auktoriserade slutanvändare, inklusive all personlig information som finns i sådant kundinnehåll.

Call Data Records

Tjänsterna samlar automatiskt in information om din användning av Tjänsterna, inklusive åtgärder vidtagna under samtal, datum och tid för samtal, samtalslängd, deltagare, kvalitets- och paketförlustproblem, nätverksanslutning och prestandainformation relaterad till andra aspekter av din användning av tjänsterna, såsom dina av vissa funktioner såsom video- och skärmdelning, VMR:er, Spela in och dela, Live Stream och Chat ("Samtalsdataposter"). Vi använder Call Data Records för att förstå hur tjänster används, för att diagnostisera problem, för att svara på kundsupportförfrågningar, för att utföra analyser och samla statistisk analys, för att förhindra eller åtgärda service- eller tekniska problem och för att förbättra tjänsterna.

Mobil- och webbläsarbehörigheter

Tjänsten använder sig av ett antal funktioner som är tillgängliga på mobila enheter och webbläsarplattformar för att stödja din videokonferens- och samarbetsupplevelse. Beroende på din enhet kan din applikation begära eller automatiskt få några eller alla av följande behörigheter för att möjliggöra din användning av Tjänsterna och dess funktioner: telefon, mikrofon, kamera och högtalare; skärmdelning; kalender och kontakter; och push-meddelanden.

Tjänsterna kommer endast att använda dessa behörigheter när du väljer att aktivera dem eller när du initierar eller tar emot ett samtal med en sådan enhet eller applikation. Du kan konfigurera din enhet för att inaktivera dessa behörigheter.

Åtkomst och datalagring av personlig information som samlas in och bearbetas genom tjänsterna

Lifesize har ingen direkt relation till enskilda slutanvändare som använder tjänsterna genom en Lifesize-kund. Om du söker åtkomst till eller vill korrigera, ändra, uppdatera eller radera personlig information eller data som finns i ett Lifesize kundkonto, eller om du vill inaktivera eller ta bort ditt Lifesize-konto helt, vänligen kontakta din kontoadministratör direkt. Om Kunden begär Lifesizes hjälp med att ändra personlig information eller data för att följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser kommer Lifesize att svara på en sådan begäran inom en rimlig tidsperiod. Om du använder en kostnadsfri tjänst och du söker tillgång till eller vill korrigera, ändra, uppdatera eller ta bort personlig information eller data som bevaras, eller ta bort ditt Lifesize-konto helt, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan i avsnitt 10.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter, i en form som tillåter oss att identifiera dig, inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Lifesize kommer att behålla personlig information som vi samlar in eller behandlar på uppdrag av en kund så länge som det behövs för att tillhandahålla tjänsterna till en sådan kund. Lifesize kan också behålla sådan information så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal och rättigheter.

5. HUR VI ANVÄNDER DIN PERSONLIGA INFORMATION

Användning av personlig information

Lifesize använder endast din personliga information för det ändamål för vilket du tillhandahåller den till oss enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Dela personlig information med tredje part

Lifesize handlar inte, hyr ut eller säljer kund- eller användarinformation till icke anslutna företag. Men eftersom Lifesize är ett globalt företag kan din personliga information komma att delas med andra tredje parter runt om i världen som arbetar med eller stödjer Lifesize i dess tillhandahållande av produkter och tjänster. Vi kan till exempel avslöja din personliga information i samband med följande:

 • Dotterbolag och dotterbolag: Lifesize kan komma att avslöja personlig information till Lifesizes dotterbolag och dotterbolag för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.
 • Tredjepartsdistributörer och återförsäljare: Lifesize avtalar med distributörer, återförsäljare och agenter runt om i världen för att sälja produkter och tjänster till kunder och kan avslöja personlig information till sådana partners för de syften som beskrivs ovan.
 • Referensleverantörer: Där så krävs enligt tillämplig lag kan vi dela kopior av jobbansökningar med dem som ger referenser för att stödja din ansökan. När vi gör det kommer vi att informera dig i förväg.
 • Fraktleverantörer: Lifesize anlitar rederier för att effektivt leverera produkter till kunder och kan komma att förse dem med endast den personliga information som behövs för frakt- och leveransändamål.
 • Tjänsteleverantörer: Lifesize kan anlita tredjepartstjänsteleverantörer för att utföra vissa uppgifter och funktioner för dess räkning. Lifesize kan till exempel använda tjänsteleverantörer för att distribuera e-postkommunikation till dig, tillhandahålla dataanalys eller vara värd för ett datacenter. Alla tjänsteleverantörer är föremål för strikt sekretess-, integritets- och säkerhetsförpliktelser och behandlar din information endast för vår räkning och enligt våra instruktioner.
 • Community och sociala medieplattformar: Om du publicerar någon information i offentliga områden på webbplatsen, såsom gemenskapsforum, bloggar eller andra områden, kommer den att vara tillgänglig för allmänheten och vi kan återanvända och återpublicera sådan information efter eget gottfinnande.
 • Företagsöverlåtelser: Lifesize kan avslöja information till en annan affärsenhet i händelse av att vi planerar att gå samman med eller förvärvas av den affärsenheten; eller till någon organisation som är involverad i en sammanslagning, överföring eller försäljning av våra tillgångar eller verksamhet.
 • Skydd av naturlig storlek och andra: Lifesize kan avslöja information för att skydda och försvara dess rättigheter eller egendom, inklusive denna webbplats, eller om vi anser att avslöjandet är nödvändigt för allmänhetens intresse. Vi kan också vara skyldiga enligt tvingande lag att lämna ut din personliga information till statliga myndigheter såsom brottsbekämpande myndigheter i länder där Lifesize tillhandahåller tjänster eller där tredje part agerar på våra vägnar.
 • Anonymiserade data: Vi kan dela anonymiserad information fritt, men först efter att vi har redigerat den för att säkerställa att mottagarna inte kan använda uppgifterna för att identifiera dig eller länka uppgifterna till dig.

Innan vi avslöjar din personliga information av andra skäl än de som beskrivs ovan, kommer vi först att inhämta ditt samtycke, till exempel via e-post, genomklickning eller en onlinemöjlighet att välja bort det där det är tillåtet enligt gällande lag. I händelse av att vi lämnar ut din personliga information till en tredje part kommer vi att kräva att sådan tredje part skyddar och underhåller din information i enlighet med våra policyer och i enlighet med tillämplig lag. Vi håller våra leverantörer ansvariga för att följa lagen, och vi granskar rutinmässigt deras påståenden, certifieringar och registreringar som rör integritet och datasäkerhet. Under vissa omständigheter kan vi förbli ansvariga för handlingar från våra tredjepartsagenter eller tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning för deras hantering av EES-personuppgifter som vi överför till dem.

När vi överför EES-personuppgifter till en tredje part som är belägen i ett land som inte erkänns av Europeiska kommissionen, eller något annat relevant organ, för att säkerställa en adekvat skyddsnivå, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder, såsom att implementera standardavtalsklausuler som erkänns av EU kommissionen, för att skydda sådana personuppgifter. För ytterligare information, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnitt 10.

6. SMÅKAKOR

Lifesize och dess tredje parts tjänsteleverantörer samlar in information om hur du använder webbplatsen och tjänsterna genom "cookies" (små textfiler som kan läsas av en webbserver på domänen som placerar kakan på din hårddisk), internettaggar (t.ex. , webbfyrar) i aggregatet och spåra navigeringsdata. Vi samlar också in information såsom webbadressen till webbplatsen du tidigare besökt, sidorna du besöker på webbplatsen och eventuella transaktionsdetaljer (nedladdningar, förfrågningar etc.). Denna information används för att förstå hur du interagerar med webbplatsen och för att hjälpa oss att optimera våra marknadsföringsinsatser, inklusive att hantera vår annonsering på andra webbplatser som ger dig annonser baserat på dina aktiviteter på webbplatsen. Observera att oavsett vad du föredrar kommer du att fortsätta att få icke-anpassade annonser. Du kan också ställa in din webbläsare för att meddela dig när en cookie ställs in eller att vägra eller ta bort cookies helt och hållet, men vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar i det här fallet.

7. DITT SAMTYCKE OCH VAL

Ditt samtycke

Genom att använda webbplatsen och/eller tjänsterna bekräftar du Lifesizes användning av din personliga information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Denna integritetspolicy är inte avsedd att och skapar inte några kontraktuella eller andra juridiska rättigheter i eller på uppdrag av någon part.

Dina val och att välja bort

Om du inte godkänner denna integritetspolicy eller någon av dess villkor kan du välja att inte använda webbplatsen eller tjänsterna. Dessutom har du möjlighet att be oss att uppdatera eller ta bort/avaktivera viss information som rör dig. Du kan också kontakta oss för att begära borttagning av din personliga information från bloggen, gemenskapsforum eller andra offentliga områden på vår webbplats. Lifesize kanske inte kan ta bort delar av eller all din personliga information, i så fall kommer vi att meddela dig varför. Vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i avsnitt 10 nedan. För ditt skydd kan vi endast implementera förfrågningar med avseende på den personliga information som är kopplad till den specifika e-postadress som du använder för att skicka din begäran till oss, och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi implementerar din begäran.

Du kan stoppa leveransen av marknadsförings-e-post genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen som finns i det mottagna e-postmeddelandet eller på sidan för prenumerationshantering på webbplatsen. Lifesize kommer att svara på din begäran om att granska den information vi har registrerat för dig inom en rimlig tidsperiod från mottagandet av en sådan begäran. Vi kommer också att ge dig möjligheten att välja bort att din personliga information används för vissa ändamål när vi ber om denna information.

Internationella överföringar av data

Personlig information kan lagras och behandlas i USA eller i något annat land där Lifesize eller dess dotterbolag, dotterbolag eller agenter har anläggningar. Genom att använda webbplatsen eller tjänsterna erkänner du insamling, bearbetning, underhåll och överföring av personlig information utanför ditt land, inklusive till USA och andra tillämpliga regioner där integritetslagarna kanske inte är lika omfattande som eller likvärdiga med dem i landet där du bor.

8. SKYDD AV INFORMATION

Lifesize är engagerad i skyddet och säkerheten för din personliga information. För att säkerställa att din personliga information förblir konfidentiell och säker, måste varje Lifesize-anställd genomföra obligatorisk datasäkerhets- och integritetsutbildning. Vi implementerar också en mängd olika branschstandardiserade tekniska och organisatoriska åtgärder, inklusive SSL-kryptering, för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning, förlust eller avslöjande.

Inget system där personlig information överförs via internet kan dock garantera fullständig säkerhet 100 % av tiden. Lifesize kan inte garantera säkerheten för din information som överförs via webbplatsen eller tjänsterna. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag sker sådan överföring på egen risk.

Det är ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder när du använder webbplatsen och tjänsterna som att skydda dina inloggningsuppgifter, inte skicka kreditkortsinformation eller känsliga uppgifter i ett osäkert e-postmeddelande, ändra ditt lösenord ofta och logga ut eller lämna webbplatsen och/eller tjänster när de inte används.

Om du tror att ditt konto eller din personliga information har äventyrats, eller om du har några frågor eller funderingar om säkerheten för din personliga information, vänligen kontakta oss så snart som möjligt på privacy@lifesize.com. Dessa policyer hanteras i enlighet med https://www.privacyshield.gov.

9. CERTIFIERING AV SEKRETESSSKÖLD

Lifesize följer EU-US Privacy Shield Framework och Swiss-US Privacy Shield Framework, var och en som anges av US Department of Commerce angående insamling, användning och lagring av personlig information som överförts från EU och Schweiz till United Stater. Lifesize har certifierat till Department of Commerce att de följer Privacy Shield-principerna. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och Privacy Shield-principerna, ska Privacy Shield-principerna styra. För att lära dig mer om Privacy Shield-programmet och för att se vår certifiering, besök https://www.privacyshield.gov.

10. VERKSTÄLLANDE OCH TVISTLÖSNING

Lifesize använder sig av en självutvärderingsmetod för att säkerställa efterlevnad av denna integritetspolicy och verifierar regelbundet att policyn är korrekt, heltäckande för den information som är avsedd att täckas, tydligt visas, implementerad och tillgänglig. Om du har några frågor eller funderingar om Lifesizes integritetspolicy eller denna webbplats, uppmuntrar vi dig att kontakta oss på följande med hjälp av följande information:

Telefon: +1-877-LIFESIZE eller +1-512-347-9300
Kontakt: Integritetsombud

Postbrev: Lifesize, Inc.
Attn: Sekretess
1601 South Mopac Expressway, Suite 100
Austin, Texas 78746
E-postadress: privacy@lifesize.com

I enlighet med Privacy Shield-principerna förbinder sig Lifesize att lösa klagomål om vår insamling eller användning av din personliga information. EU- och schweiziska individer med förfrågningar eller klagomål angående vår Privacy Shield-efterlevnad eller integritetspolicy bör först kontakta Lifesize på ovanstående kontaktinformation.

För EU- och schweiziska individer åtar sig Lifesize att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter och den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären och följa rekommendationerna från sådana myndigheter med avseende på olösta Privacy Shield-klagomål rörande data som överförs från EU eller Schweiz.

Lifesizes integritetspolicy under Privacy Shield och dess implementering är föremål för utrednings- och tillsynsbefogenheterna från US Federal Trade Commission (FTC). Om en tvist inte kan lösas genom andra procedurer, under vissa omständigheter (som beskrivs mer fullständigt på Privacy Shield-webbplatsen på https://www.privacyshield.gov/), kan du åberopa bindande skiljedom med Privacy Shield Panel.

11. EUROPEISKA UPPGIFTER

Rättsliga grunder

Om du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster från Europeiska unionen kommer vi att behandla dina personuppgifter på följande "rättsliga grunder":

 • Där du har gett oss ditt samtycke till behandling;
 • Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att svara på frågor eller vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås; och/eller
 • Där behandling är nödvändig för vissa legitima intressen (inklusive våra legitima affärsintressen).

I synnerhet kommer vi att behandla personuppgifter för följande ändamål som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att svara på frågor eller vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås:

 • För att administrera eller på annat sätt utföra våra skyldigheter i förhållande till något avtal som vi är part i;
 • För att hjälpa dig att slutföra en transaktion eller beställning och för att tillåta dig att göra en beställning av tjänster;
 • Att förbereda och behandla fakturor;
 • För att tillhandahålla tjänsterna till slutanvändare i enlighet med användarvillkoren och eventuella ytterligare instruktioner från våra kunder;
 • För att kommunicera med dig om funktioner i tjänsterna och uppdateringar och för att tillhandahålla teknisk support;
 • Att tillhandahålla kundrelationshantering efter försäljning;
 • För att skapa och hantera våra kundkonton;
 • För att meddela dig om ändringar av våra tjänster;
 • För att administrera någon marknadsföring eller tävling;
 • För att underlätta introduktionsprocesser för kandidater;
 • Behandla jobbansökningar; och
 • För att du ska kunna använda våra tjänster fullt ut, inklusive att ringa och ta emot videosamtal och använda våra VMR-tjänster, och att stödja din videokonferens- och samarbetsupplevelse.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål som rimligen är nödvändigt för vissa legitima intressen (inklusive våra legitima affärsintressen), eller där du har gett ditt informerade samtycke till sådan behandling om det krävs enligt tillämplig lag (sådant samtycke kan dras tillbaka när som helst tid):

 • För att ge dig tillgång till information om våra tjänster, uppdateringar och för att visa din identitet för andra användare under ett videosamtal och i chattmeddelanden;
 • För att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev och registrera dig för seminarier;
 • För att låta dig delta i tävlingar och undersökningar och dra nytta av personliga kampanjerbjudanden;
 • För att låta dig ladda ner en rapport;
 • För att tillåta dig att logga in på en sida som kräver auktorisering;
 • För att hålla dig uppdaterad om de senaste produktmeddelandena, programuppdateringar, specialerbjudanden och annan information som vi tror att du skulle vilja höra om. Detta kan ibland innehålla information från andra företag om produkter och tjänster som kan tillföra värde till dina Lifesize-produkter;
 • För att kontakta dig online, via post eller telefon för att delta i en marknadsundersökningsundersökning så att vi kan mäta kundnöjdhet och förbättra våra produkter och tjänster;
 • För att administrera webbplatsen och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningsändamål;
 • För att övervaka och förbättra webbplatsens prestanda och kvalitet, för att säkerställa att innehållet presenteras mest effektivt för dig och din dator eller enhet;
 • För att förstå hur tjänsterna används, till exempel genom att granska besök på vår webbplats och dess olika undersidor, för att optimera din anslutning till våra datacenter och för att förbättra tjänsterna;
 • Som en del av våra ansträngningar att hålla webbplatsen säker och säker;
 • För att säkerställa säkerheten för ditt konto och vår verksamhet, till exempel genom att begära verifieringsinformation för att återställa ditt kontolösenord (om tillämpligt);
 • För att undersöka, förhindra eller upptäcka bedrägeri, skadlig aktivitet eller missbruk av vår webbplats;
 • Att övervaka kvalitetskontroll och säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga lagar eller förordningar, till exempel som svar på en begäran från en domstol eller ett tillsynsorgan;
 • För att lösa eventuella tvister och för att skydda, upprätthålla eller försvara våra rättigheter;
 • För att ge dig möjligheten att lägga upp information om dina aktiviteter på webbplatsen på din profilsida för att dela med andra inom ditt sociala nätverk;
 • För att bedöma dina kvalifikationer med avseende på tillgängliga tjänster inom Lifesize, för att granska referenser och underlätta bakgrundsgranskning och för att bestämma om du ska ingå ett anställningsförhållande med dig;
 • Att övervaka rekryteringsstatistik.

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons vitala intressen. För syftet med den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 ("GDPR"), under vissa begränsade omständigheter, är personuppgiftsansvarig Lifesize, Inc., och är registrerad i Austin på 1601 S. MoPac Expy Suite 100, Austin, Texas 78746.

Europeiska registrerade rättigheter

Enligt europeisk dataskyddslagstiftning har du under vissa omständigheter följande rättigheter:

 • Begär tillgång till din personliga information. Du kan ha rätt att begära bekräftelse från oss på om vi behandlar dina personuppgifter och att begära tillgång till dina personuppgifter, inklusive ändamålen med behandlingen av personuppgifterna, mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har delats med. , där det är möjligt, den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras, källan till den personliga informationen och förekomsten av eventuellt automatiserat beslutsfattande.
 • Begär rättelse av dina personuppgifter. Du kan ha rätt att utan onödigt dröjsmål få rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter vi har om dig. I den utsträckning som krävs av tillämpliga lagar kommer alla korrigeringsförfrågningar att meddelas mottagarna av din personliga information.
 • Begär radering av din personliga information. Du kan ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas. I den utsträckning som krävs av tillämpliga lagar kommer alla begäranden om radering att meddelas varje mottagare av din personliga information.
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan ha rätt att förhindra eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. I den utsträckning som krävs av tillämpliga lagar kommer alla begränsningar av behandlingsförfrågningar att meddelas varje mottagare av din personliga information.
 • Begär överföring av dina personuppgifter. Du kan ha rätt att begära överföring av din personliga information direkt till en tredje part där det är tekniskt möjligt.
 • Rätt att invända. Du kan ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när du har legitima skäl att göra det.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om behandlingen baseras på samtycke kan du ha rätt att återkalla sådant samtycke. I vissa fall, om du återkallar ditt samtycke till användning av din personliga information, kanske vi inte kan fortsätta att tillhandahålla våra tjänster eller produkter till dig.

Dessutom, om du anser att vi inte har uppfyllt våra skyldigheter enligt denna integritetspolicy eller europeisk lag, har du rätt att göra ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet, såsom Information Commissioner's Office ("ICO"), UK Supervisory Myndighet för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med dina problem innan du vänder dig till en tillsynsmyndighet, så kontakta oss i första hand.

Du kan utöva någon av dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnitt 10 ovan. Vi förbehåller oss rätten att begära tillhandahållande av ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta identiteten på förfrågaren.

12. KALIFORNISKA DATAÄMNEN

Enligt kalifornisk lag har en kalifornisk kund som vi har en etablerad relation med rätt att begära viss information med avseende på de typer av personlig information som vi har delat med tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål och identiteterna för dessa tredje parter under föregående kalenderår. Alla förfrågningar om sådan information måste vara skriftliga och använda kontaktinformationen i avsnitt 10 ovan.

California Consumer Privacy Act Rights

California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA") ger Kaliforniens invånare specifika rättigheter angående deras "personliga information". Det här avsnittet beskriver dina CCPA-rättigheter och förklarar hur du utövar dessa rättigheter.

Under de senaste tolv (12) månaderna kan Lifesize ha samlat in och/eller delat följande kategorier av personlig information med våra strategiskt anpassade verksamheter. Informationskategorierna inkluderar information vi samlar in från våra arbetssökande, leverantörer, leverantörer, kunder, återförsäljare, partners och webbplatsbesökare, och alla andra personer som interagerar med oss ​​antingen online eller offline. All information samlas inte in om alla individer.

 • Identifierare som namn, företagsroll, yrkestitel, kontaktinformation (företag, e-postadress, telefonnummer och fysisk företagsadress), demografiska data, användarnamn och status;
 • Känslig information som inspelade videosamtal, chattranskriptioner, samtalslängd, samtalsdataposter, kalender och kontakter samt faktureringsdata;
 • Kommersiell information såsom transaktionshistorik, produkter/tjänster köpta, erhållna eller övervägda och produktpreferenser;
 • Professionell eller anställningsrelaterad information såsom personligt brev, jobbroll och Lifesize kontorsplats som är intresserad av, föredragna arbetsvillkor, yrkeshistoria, akademisk historia, svar på frågor om lämplighet för en tjänst, fritidsaktiviteter, professionella referenser och professionella och personliga kompetenser ;
 • Internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet såsom IP-adress, webbläsartyp och version, domännamn, enhetsidentifieringsdata, mjukvara/operativsystemversion, anslutna hårdvaruprodukter, anpassade inställningar och preferenser, annan systeminformation;
 • Geolokalisering; och
 • Slutsatser från ovanstående såsom preferenser, egenskaper, beteende, attityder och förmågor.

Kategorierna av personlig information som samlas in kommer från följande källor: individer som skickar information till oss; information vi kan få från tredjepartsmarknadsföring och datapartners; information vi automatiskt samlar in från webbplatsbesökare och intern analys.

Utöver de syften som anges i denna integritetspolicy inkluderar affärsändamålen för att samla in dessa personuppgifter följande: att utföra tjänster åt dig; reklamanpassning; revision av transaktioner; intern forskning och utveckling; säkerhetsdetektering, skydd och efterlevnad; funktionsfelsökning, felreparation; och kvalitetskontroll.

Under de senaste tolv (12) månaderna kan vi ha delat kategorierna av personlig information i följande kategorier av tredje parter: tjänsteleverantörer (såsom de som anges i avsnitt 5); närstående företag; statliga tillsynsmyndigheter; rättsväsende; strategiskt anpassade företag.

Dina rättigheter och val

Från och med den 1 januari 2020, om du är verifierad bosatt i Kalifornien, har du rätt att få viss information om vår insamling och användning av personlig information under de senaste tolv (12) månaderna, inklusive:

 • Kategorierna av personlig information vi samlar in;
 • De kategorier av källor till personlig information vi samlar in;
 • Vårt affärssyfte för att samla in eller dela den personliga informationen;
 • kategorierna av tredje parter som vi delar den personliga informationen med;
 • Den specifika personliga information vi har samlat in om dig under de senaste tolv (12) månaderna;
 • Om vi ​​sålde eller avslöjade din personliga information för ett affärsändamål, visar två separata listor:
  • kategorierna av personlig information som säljs och kategorin tredje parts mottagare; och
  • lista över de kategorier av personlig information som vi lämnat ut för affärsändamål.

Du har rätt att begära att vi inte säljer personlig information om dig och att begära att vi raderar (och uppmanar våra tjänsteleverantörer att radera) dina personuppgifter med vissa undantag. Lifesize kommer inte att sälja din personliga information utan ditt föregående medgivande.

Utövar dina rättigheter

Du kan utöva någon av dessa rättigheter genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna som anges ovan eller så kan du skicka en begäran till oss genom att maila privacy@lifesize.com eller ringa 1.877.LIFESIZE (877.549.9143). Du kan göra en begäran upp till två gånger inom en period på tolv (12) månader.

Vi kommer att be dig om information för att verifiera din identitet (att du är den person som vi samlat in personlig information om) och vi kommer att använda den informationen endast för det ändamålet. Vi kan inte svara på din förfrågan eller ge dig personlig information om vi inte kan verifiera din identitet och bekräfta att personuppgifterna hänför sig till dig.

Svarstid och format

Vi kommer att sträva efter att svara inom fyrtiofem dagar efter mottagandet av din begäran, men om vi behöver mer tid (upp till ytterligare fyrtiofem dagar) kommer vi att meddela dig om orsaken och förlängningsperioden skriftligen.

När du begär en kopia av din personliga information kommer vi att sträva efter att tillhandahålla informationen i ett format som är lätt att använda. Alla upplysningar vi tillhandahåller kommer endast att täcka tolv (12) månadersperioden före mottagandet av din verifierade begäran.

Vi tar inte ut någon avgift för att behandla eller svara på din förfrågan såvida den inte är överdriven, repetitiv eller uppenbart ogrundad. Om vi ​​fastställer att begäran kräver en avgift kommer vi att berätta varför vi tog det beslutet och ge dig en kostnadsuppskattning innan vi slutför din begäran.

Vi kommer inte att diskriminera dig som ett resultat av att du utövar någon av dessa rättigheter.

13. BARNS PERSONUPPGIFTER

Lifesize samlar inte medvetet in personlig information från webbplatsbesökare eller användare av Lifesizes produkter eller tjänster som är under 16 år. Om vi ​​blir medvetna om att vi har sådan personlig information kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att radera sådan information.

14. ÄNDRINGAR AV DETTA UTTALANDE

Denna integritetspolicy kan ändras när som helst av Lifesize, och vi kommer att meddela dig om alla ändringar genom inlägg på webbplatsen. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa igenom integritetspolicyn för eventuella ändringar och att bli informerad om hur Lifesize skyddar din personliga information. Den senaste versionen av denna integritetspolicy återspeglas av versionsdatumet som finns längst ner i detta uttalande.

Varför Lifesize?

Kommunikation som hjälper organisationer att blomstra.

Vår intuitiva, anpassningsbara mjukvara för molnkontaktcenter och videomöteslösningar ger säkra, skalbara och förtjusande arbetsupplevelser som hjälper dig att uppnå dina organisatoriska mål – vad de än kan vara.

 • Pålitlig och säker
 • Bättre affärsresultat
 • Gladare och mer produktiva arbetsplatser
photo of the lifesize icon 300 and icon 500 video conferencing equipment

Tiotusentals företag runt om i världen kommunicerar med Lifesize

Arbeta bättre med de senaste trenderna och tipsen.

Hoppa till innehåll