innehållsförteckning

Vad är det?

Agenter kräver nu specifika behörigheter för att visa agenter eller köer i deras verktygsfält Överför-meny.

  1. Smakämnen AGENT ERFARENHET ÖVERFÖRING MENYN AGENTER VISA behörighet aktiverar agentlistan i en agents överföringsmeny. Användare utan denna behörighet har inte agentlistan synlig för dem för en överföring.
  2. Smakämnen AGENT ERFARENHET ÖVERFÖRING MENY KÖER VISA behörighet aktiverar listan Köer i en agents överföringsmeny. Användare utan denna behörighet har inte kölistan synlig för dem för en överföring.

Dessa behörigheter påverkar inte Överföringslistor. Om en överföringslista tilldelas en agent kan de visa och välja alla kontakter som ingår i den.