innehållsförteckning

 

Vad är det?
Vi har lagt till en ny parameter som heter Dequeue After Timeout till var och en av Queue flow notationerna. När den här parametern är aktiverad väntar interaktioner i kön under den konfigurerade tiden. Efter att tiden har gått flyttar interaktionen in i en separat gren av flödet istället för att fortsätta att vänta i kö.

För att använda Dequeue After Timeout, designa ditt flöde för att fånga en ny signal som kallas dequeue-timeout och inkludera en väg att följa om den tas emot. Anslut avköningsvägen till Disconnect-notationen i ditt huvudflöde. Om du aktiverar Dequeue After Timeout utan att konfigurera ditt flöde för att fånga signalen eller fortsätta längs en separat väg, kommer ett fel att uppstå och flödet kommer att avslutas.

Viktigaste fördelarna)
Flödesdesigners kan nu bestämma sig för att ta bort en interaktion från en kö efter en tid och besluta sig för att göra något annorlunda med interaktionen, som att dirigera den till en annan/annan kö eller vidarebefordra samtalet till en tredje part.

Bra att veta
Eskalering av kö kan också användas för att ändra målagenter baserat på tid, men att flytta interaktionen till en annan kö är ett koncept som kunder är bekanta med och har ytterligare rapporteringsgranularitet som eskaleringar inte har.
Om en interaktion ställs ur kö efter en timeout och signalen inte fångas upp, kommer interaktionen automatiskt att avslutas så det är viktigt att hantera att fånga upp kö-timeout-signalen när du använder denna funktion!

Nyckellänkar
Flödesdesignerreferens