innehållsförteckning

Vad är det?
En ny flödesnotation som heter Exit Queue är nu tillgänglig. Denna notation löser en interaktion som liknar alternativet Dequeue After Timeout inom könotationerna (länken är extern). Exit Queue är avsedd att användas inom ett återanvändbart flöde som en mediaslinga i en kö med Flow men kommer att fungera på andra ställen också.

För att använda Exit Queue, designa ditt flöde för att fånga en ny signal (länken är extern) som kallas dequeue-forced och inkluderar en väg att följa om den tas emot. Du kan till exempel koppla avköningsvägen i ditt återanvändbara flöde till Disconnect-händelsen. Detta skickar interaktionen tillbaka till det huvudsakliga interaktionsflödet.

Viktigaste fördelarna)
När du använder Kön med flödesbeteckningar kan en flödesdesigner nu besluta att ta bort interaktionen från kön baserat på annan information som samlats in medan kunden väntar på en kö, som att fråga kunden om de vill ha ett återuppringning eller att lämna ett röstmeddelande.

Bra att veta
Om en interaktion urköas från utgångskönotationen och den kötvingade signalen inte fångas upp, kommer interaktionen automatiskt att avslutas så det är viktigt att hantera att fånga den kötvingade signalen när du använder denna funktion!

Olika signaler används för Dequeue After Timeout och Exit Queue, så dessa användningsfall kan särskiljas i flödet för att tillåta att olika upplevelser skapas och så att de kan rapporteras separat.

Nyckellänkar
Flödesdesignerreferens