innehållsförteckning

Vad är det?
Realtime Adherence (RTA) Data: Hämtar agentstatusinformation som tredje parts WFO-system kan använda för att övervaka efterlevnad av schemat i realtid. Medan Historical WFM Data Intervals hämtar agentköstatistik i 15-minutersintervaller som tredje parts WFO-system kan använda för personalplanering och samtalsvolymprognoser.

Viktigaste fördelarna)
Tillhandahåller realtidsdata för analys av efterlevnad av agentens schema för att möjliggöra insikter om individuella agenter och övergripande personaltillgänglighet. Utvecklingen av dessa API-slutpunkter förbättrar noggrannheten i prognoser och planer genom att leverera faktisk statistik för bedömning av prognos- och planavvikelser.

Bra att veta
WFM_RTA och WFM Historical behörigheter krävs för att komma åt dessa API:er. API:erna stöder Basic Auth och Auth Token.

Nyckellänkar