innehållsförteckning

Vad är det?
Två nya standardrapporter är tillgängliga för agentnärvaroskäl:

  • Sammanfattning av skäl för agentnärvaro: Listar varje agent som loggat in för det givna datumintervallet med den totala tiden de hade den angivna orsakskoden vald. Du kan till exempel se den totala tiden som agenter var i pausat läge eftersom de avvisade arbetserbjudanden.
  • Orsaksdetaljer för agentnärvaro: Listar varje gång agenter ändrar sin närvaroorsak och den totala tiden som orsaken valts. Du kan till exempel se om agenter var i pausat läge eftersom de avvisade ett arbetserbjudande

Viktigaste fördelarna)
Tillhandahåller en sammanfattning och detaljer om agent(er) som är tillgänglig under en given tidsperiod (hanterbar tidsperiod för handledaren).

Bra att veta
När en agent avvisar ett arbetserbjudande och försätts i ett pausat läge, visar rapporten två rader för samma pausade tillstånd. En rad rapporterar 1 sekund (0:00:00:01). Den andra raden rapporterar den återstående tiden för pausad tillstånd. Lösningen kommer att tas upp i en framtida version.

Nyckellänkar
Sammanfattningsrapport om orsak till agentnärvaro
Detaljrapport om orsak till agentnärvaro