innehållsförteckning

Vad är det?
Tredjeparts IVR Abandons är nu synliga i historisk rapportering. Den här statistiken mäter antalet interaktioner som kopplades ur under en tredje parts IVR. IVR-avbrott från tredje part är nu också synliga i rapporterna Interaction Summary och Interaction Summary by Flow.

Viktigaste fördelarna)
Större granularitet inom övergivna och möjligheten att rapportera om tredjeparts IVR Abandons.