innehållsförteckning

Vad är det?
Följande mått och attribut för tillfällen då en tredje part tar emot en överförd interaktion eller läggs till som deltagare i en interaktion är nu tillgängliga.

  • Tredjepartsräkning (endast historiskt): Antalet interaktioner där en tredjedel
  • part läggs till som deltagare eller överförs interaktionen.
  • Tredjepartstyp (endast historisk): Den tredje partens anknytningstyp – till exempel SIP eller PSTN.
  • Tredje parts anknytningsvärde (endast historiskt): Typen av anknytning – till exempel SIP eller PSTN.
  • Tredjepartstid (endast historisk): Den tid som en kund spenderar i samtal med en tredje part.

Tredjepartsrapportering ingår i nya interaktionssegmentrapporter.

Viktigaste fördelarna)
Rapportering omfattar nu rapportering om en interaktion efter att den har överförts till en tredje part.

Nyckellänkar
Tredjepartsrapportering ingår i nya interaktionssegmentrapporter.