innehållsförteckning

Vi har uppdaterat Evenemangsgren notation i Flow Designer för att möjliggöra en valfri signalkastning. Du kan nu designa dina flöden så att de inkluderar flera utgångar och en kastad signal från Event Branch, efter att grenens fångster har initierats. Händelsegrenens fångar initieras innan den valfria utsignalen kastas.