innehållsförteckning

Säkerställer konsistens mellan CxEngage-produkter för att presentera ett mer enhetligt gränssnitt och minimerar kundförvirring vid jämförelse av kolumnnamn.

Viktiga fördelar:

  • Minimera kundförvirring när du jämför kolumnnamn från CxEngage Quality Management till CxEngage Historical Reporting.
  • Säkerställ konsistens över produkterna för att presentera ett mer enhetligt produktgränssnitt.