innehållsförteckning

Vad är det?

Köalgoritmen inom CxEngage har optimerats för att förbättra den övergripande prestandan och allokeringshastigheten eller hastigheten med vilken agenter och kunder matchas. Högre tilldelningshastigheter gör att agenter kan hantera fler interaktioner på en dag, vilket ökar agentanvändningen och minskar agentens vilotid. Prestandaförbättringarna ökar också den övergripande skalbarheten, vilket gör att fler mångkunniga agenter som stöder en stor mängd köer kan placeras på en enda hyresgäst.

Viktiga fördelar:

  • Snabb och rättvis arbetsfördelning för agenter och kunder
  • Öka skalbarheten för plattformen och hyresgästerna
  • Öka prestanda för tilldelningar per sekund

Bra att veta:

Kön som har till exempel 10 interaktioner med högre prioritet kommer att få sina 10 interaktioner med högre prioritet betjänade först, medan den andra kön väntar tills den har samma eller högre prioritet. Användare kan leka med lägsta och högsta prioritetsinställningar.