innehållsförteckning

Vad är det?

I den här uppdateringen har vi lagt till stöd för en bredare, mer detaljerad uppsättning mätvärden i våra WFM-API:er som är mer anpassade till Queue Interactions-rapporter. Den extra Queue Interaction-statistiken i API:et kommer att ge WFM-leverantörer större granularitet för att skapa en mer exakt prognos.

Viktiga fördelar:

  • Ge WFM-leverantörer och kunder förtroende för att data står i rad i CxEngage och WFM-systemet.
  • Stöd en bredare uppsättning mätvärden i våra WFM API:er på en intervallnivå som är anpassad till Queue Interactions-rapporter. Att lägga till ytterligare köinteraktionsstatistik i API:et kommer att hjälpa partners att stämma av datadrag mot våra CxEngage Historical-rapporter i händelse av datatvister och eskalationer.

Bra att veta:

Det är viktigt att komma ihåg att kö- och interaktionsräkningsdata kanske inte verkar vara synkroniserade när du tittar på rapporteringsdata i realtid. Interaktioner kan korsa intervaller eller inte slutföras ännu. Till exempel, en inkommande uppringare som begär en återuppringning i kö räknas som erbjudna samtal men räknas inte som hanterade förrän återuppringningen är klar. Om du tittar på realtidsdata innan återuppringningen är klar bör du förvänta dig en skillnad mellan dessa räkningar.

För detaljer om den nya statistiken som läggs till WFM Queue Interval API, se Versionsinformation.