innehållsförteckning

Hur mycket kostar egentligen alla dessa samarbetsverktyg? Vi samarbetade med Spiceworks för att undersöka IT-beslutsfattare i USA och Kanada för att lära oss mer om hur mycket företag spenderar på sina samarbetsstackar och vad som verkligen ingår i den totala ägandekostnaden (TCO). Det visar sig att de dolda kostnaderna för för många verktyg verkligen kan öka.

De dolda kostnaderna för samarbete Infographic