Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för oss på Lifesize. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter. Genom att se till att du är medveten om och förstår vår sekretesspolicy för Lifesize Online, kan vi ge dig bättre service. Vänligen läs följande policy för att lära dig om hur vi hanterar din personliga information.

Lifesizes sekretesspolicy:

DIN INTEGRITET OCH SÄKERHET

Din integritet är viktig för oss på Lifesize. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter. Genom att se till att du är medveten om och förstår vår sekretesspolicy och hur Lifesize använder och skyddar de personuppgifter som vi samlar in på vår webbplats www.lifesize.com ("webbplatsen") kan vi ge dig bättre service. Vänligen läs följande policy för att lära dig om hur vi hanterar din personliga information och kontakta oss på privacy @ lifesize.com om du har några frågor eller synpunkter.

INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION

Varför vi samlar in personlig information

Lifesize samlar in och använder din personliga information för att kunna erbjuda en överlägsen kundservice. Dessutom använder vi din personliga information för att hålla dig uppdaterad om de senaste produktmeddelandena, programuppdateringarna, specialerbjudandena och annan information som vi tror att du skulle vilja ha. Dessa meddelanden kan ibland innehålla information om produkter och tjänster från andra teknikföretag som kan göra dina Lifesize-produkter ännu bättre. Ibland kan vi också använda din personliga information för att kontakta dig online eller via telefon för att be dig delta i en marknadsundersökning, så att vi kan mäta kundtillfredsställelsen och utveckla bättre produkter.

Olika sorts uppgifter vi samlar in

Enligt denna sekretesspolicy betyder "personlig information" information som rimligen kan användas för att identifiera eller beskriva dig som individ.  Detta inkluderar uppgifter som gör att vi kan kontakta dig (antingen fysiskt eller online), till exempel:

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Din postadress
 • Användarnamn och lösenord till ditt konto
 • Din titel och namnet på ditt företag
 • Din IP-adress
 • Ditt domännamn
 • Demografisk information om dig

Dessutom samlas följande typer av information automatiskt in i samband med din användning av Lifesize produkter och tjänster, inklusive Lifesize Cloud:

 • Enhetens serienummer
 • Programvaruversion
 • Anslutna hårdvaruprodukter
 • Anpassade inställningar
 • Annan systeminformation
 • Samtalsdata (t.ex antal samtal, deltagare och samtalstid)

Information som du lämnar eller som samlas i samband med din användning av webbplatsen och Lifesizes produkter och tjänster lagras i ditt Lifesize-system och/eller på Lifesizes servrar, vilket beskrivs vidare i denna sekretesspolicy.

Lämnande av personlig information

Inlämning av information kan ske när du registrerar dig på vår webbplats och när du använder våra produkter och tjänster och vid sådana tillfällen som när du laddar ner Lifesize-programvara, loggar in på ditt konto, får produktinformation och uppdateringar, får tillgång till vårt nyhetsbrev, anmäler dig till ett seminarium, får tillgång till Portalen för teknisk service eller support eller loggar in på en sida som kräver behörighet. Dessutom kan vi ibland be dig delta i en undersökning. Du kommer att veta vilken personlig information du lämnar i varje enskilt fall, eftersom du kommer att mata in informationen manuellt. Även om du väljer att inte registrera dig och ange informationen kan du fortfarande använda större delen av webbplatsen. Tyvärr kommer du inte att få tillgång till sidor som kräver registrering.

Automatisk insamling av information

Lifesize samlar automatiskt in och lagrar viss information om din maskin- och programvara när du besöker vår webbplats eller använder våra produkter eller tjänster. Denna information kan innehålla uppgifter som IP-adress, operativsystem, en beskrivning av alla Lifesize-produkter som är anslutna och hur sådana produkter används, webbläsare, domännamn, åtkomsttider, tjänsteleverantör och deras webbadresser. 
Lifesize och dess tredje parts tjänsteleverantörer samlar in personlig information om hur du anävnder vår webbplats via "cookies" (små textfiler som kan läsas av en webbserver i domänen som lagrar cookien på din hårddisk), internet-taggar (t.ex. webb-beacons) i anläggningen och spårningsdata. Läs mer på vår Cookie Compliance Management
 -sida. Vi samlar också in sådan information som adressen till webbplatsen du kom ifrån, sidorna du besöker på vår webbplats samt eventuella translatkonsdetaljer (nedladdningar, förfrågningar etc). Denna information används frö att förstå hur du interagerar med vår webbplats och för att hjälpa oss att optimera vår marknadsföring, inklusive hantering av vår annonsering på andra webbplatser som ger dig annonser baserat på dina aktiviteter på vår webbplats. Om du vill ändra dina inställningar för målannonser kan du gå till sidan Consumer Opt-Out från Network Advertising Initiative och använda verktyget där frö att välja bort dessa företag. Observera att oavsett vad du väljer kommer du fortfarande att få icke-personliga annonser. Du kan också ställa in din webbläsare till att meddela dig när en cookie lagras eller att vägra eller ta bort cookies helt och hållet, men vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar då.

Funktioner för Sociala medier

Den här webbplatsen innehåller funktioner för sociala nätverk, till exempel "gilla oss på Facebook"-knapp och widgets, inklusive dela-knappen (gemensamt "Funktioner"). Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan även skapa en en cookie för att funktionen ska kunna fungera på ett korrekt sätt. Dessa funktioner tillhandahålls antingen av en tredje part eller eller direkt av vår webbplats och de gör att du kan skicka information om dina aktiviteter på vår webbplats till din profilsida som delas med andra i ditt nätverk. Din användning av dessa funktioner regleras av de företag som tillhandahåller dem.

Köp av produkter

Eventuell betalningsinformation, inklusive kreditkortsinformation, som du skickar via vår webbplats samlas in av vår betalningsverksamhet och samlas inte in av Lifesize. Vår betalningsverksamhet har endast tillstånd att samla in och använda den inlämnade informationen för att tillhandahålla denna tjänst. Läs sekretesspolicyn för vår betalningsverksamhet. Länk finns på sidan där din information samlas in.

Lagring av inspelat innehåll

Kunder kan aktivera vissa produktfunktioner så att de spelar in kommunikation mellan deltagare under Lifesize Cloud-konferenser. När kunden har aktiverat sådana funktioner kan konferensinspelningar i form av sparade videor och chattransskriptioner (gemensamt "Inspelat molninnehåll") lagras av Lifesize där det är möjligt. Beroende på vilken sorts inspelat molninnehåll det är, kan Lifesize-kunder konfigurera varaktigheten för sådan lagring och de kan när som helst radera inspelat molninnehåll. Lifesize kommer att vidta lämpliga tekniska och säkerhetsmässiga åtgärder för att skydda inspelat molninnehåll från obehörig åtkomst och/eller användning. En kunds användning av inspelnings- och lagringsfunktionerna i Lifesize Cloud regleras av Lifesize Clouds användarvillkor och kan avaktiveras av kunden närhelst kunden önskar det. Lifesize kan inte visa eller dekryptera något inspelat molninnehåll utan kundens samtycke.

Jobbsökande, nuvarande och tidigare anställda

Om du använder denna webbplats för att ansöka om anställning hos Lifesize använder vi den personliga information du tillhandahåller för att behandla din ansökan och övervaka rekryteringsstatistik. Om inte annat krävs enligt lag, kommer vi inte att lämna ut din personliga information till någon tredje part (till exempel i samband med verifiering av referenser) utan att informera dig. Vi kan behålla personlig information om bortvalda kandidater efter att rekryteringen har slutförts. Vi kan också behålla avpersonifierade statistiska uppgifter om sökande för att förbättra våra rekryteringsprocesser. Lifesizes huvudkontor ligger i Austin, Texas. Personlig information och rekryteringsdata lagras där och på andra Lifesizekontor världen över. När en person har påbörjat anställning hos Lifesize sammanställer vi en personalfil över anställningen och då informerar vi mer i detalj om hur vi lagrar personlig information.

Barns personliga information

Vi samlar inte medvetet in personlig information från besökare på webbplatsen, eller användare av Lifesizes produkter eller tjänster, som är under 13 år. Om vi får vetskap om att vi har sådan information kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att radera den.

Omfattning

Denna sekretesspolicy gäller information som samlas in via Lifesizes webbplats, produkter och tjänster, inklusive Lifesize Cloud. För ytterligare information om Lifesize Cloud, vänligen klicka här  för att läsa igenom Lifesize Cloud sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy gäller inte din användning av tredje parters webbplatser som den här webbplatsen kan länka till, inklusive sociala medier. Lifesize uppmanar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn på alla webbplatser du besöker.

HUR VI ANVÄNDER DIN PERSONLIGA INFORMATION

Användning av personlig information

Lifesize använder endast din personliga information i det syfte som du tillhandahåller den till, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Delning av personlig information med tredje part

Lifesize delar aldrig, hyr heller inte ut eller säljer kund- eller användarinformation till icke-associerade företag. Men, då Lifesize är ett globalt företag kan din personliga information delas med andra tredje parter runt om i världen som arbetar med eller stödjer Lifesize i tillhandahållandet av produkter och tjänster. Till exempel kan vi dela din personliga information i samband med följande:

 • Lifesize har avtal med partners inom kanaldistribution, inklusive distributörer och återförsäljare, runt om i världen för att sälja produkter och tjänster till slutanvändare. Vi kräver att våra kanalpartners undertecknar ett avtal för att skydda din personliga information i enlighet med vår sekretesspolicy.
 • Lifesize anlitar fraktföretag för att effektivt leverera produkter till kunder och vi förser dem endast med din personliga information för leveransen.
 • Vi kan anlita såväl anknutna som icke anknutna tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster till dig. Till exempel kan vi anlita en e-postleverantör för att skicka e-postkommunikation till dig på vårt uppdrag. Alla tjänsteleverantörer omfattas av strikta sekretessförpliktelser och behandlar endast dina uppgifter i vårt ställe och i enlighet med våra instruktioner.
 • Vi kan dela anonymiserad information fritt, men först efter att vi redigerat den för att se till att mottagarna inte kan använda uppgifterna för att identifiera dig eller länka data till dig.
 • Vi kan behöva dela information för att skydda din eller våra lagliga rättigheter eller skyldigheter, eller för att följa krav från domstolar och myndigheter. Vi kan också vara tvungna enligt lag att lämna ut din personliga information till myndigheter, t.ex. brottsbekämpande organ, i länder där vi eller tredje part som agerar för vår räkning driver verksamhet.
 • Vi kan dela information med en annan affärsenhet som vi planerar att gå samman med eller förvärvas av. Vi kan även dela information med organisationer som är involverade i en fusion, överföring eller försäljning av våra tillgångar eller företag.
 • Om du anger någon personlig information på de offentliga områdena på vår webbplats, till exempel communityforum, bloggar eller andra områden, kommer den att vara tillgänglig för allmänheten och vi får återanvända och publicera sådan information efter eget gottfinnande.
 • Vi kan dela information för att skydda och försvara Lifesizes rättigheter eller egendom, inklusive dess webbplats, eller om vi anser att delningen är nödvändig för allmänhetens bästa.

Innan vi delar din personliga information av andra anledningar än vad som beskrivits ovan kommer vi först att inhämta ditt samtycke till exempel via e-post, godkännade-knapp, online-möjlighet att neka eller annat sätt. Om vi delar din personliga information till en tredje part kommer vi att kräva att en sådan tredje part skyddar och lagrar din information i enlighet med vår policy.  Vi håller våra försäljare ansvariga och ser till att de följer lagen. Vi granskar deras påståenden, certifikat och registreringar som rör konsumenternas integritet och säkerhet.  Såvida inte annat föreskrivs enligt tillämplig lag, är Lifesize endast ansvariga för tredje parters överträdelser av denna sekretesspolicy om vi misslyckas med vår företagsbesiktning.

Användning av icke-personlig information

Vi använder även anonymiserad och sammanställd data för statistik och rapporter för olika affärsändamål, bland annat i samband med att kunna upprätthålla funktionaliteten på webbplatsen och Lifesizes produkter och tjänster, samt för marknadsrelaterade ändamål.

E-postmeddelanden

Vi på Lifesize skickar med jämna mellanrum e-postmeddelanden om våra produkter och tjänster. Vi använder också spårningspixlar för att avgöra hur många som öppnar våra e-postmeddelanden.

Samtycke till överföring

Personlig information som samlats in via Lifesizes webbplats, produkter eller tjänster kan lagras och behandlas i USA eller i något annat land som Lifesize eller dess dotterbolag, filialer eller ombud har kontor. Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamling, hantering, underhåll och överföring av personlig information utanför ditt land, inklusive till USA och andra tillämpliga regioner där personuppgiftslagen kanske inte är lika omfattande som eller likvärdig med den i det land där du bor och/eller är medborgare.

KONTROLL OCH GRANSKNING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

Ditt samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du Lifesizes användning av din personliga information enligt denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy är inte avsedd för och upprättar inte några avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter för någon parts räkning.

Dina olika val och opt-out

Om du inte godkänner denna sekretesspolicy eller något av dess villkor kan du välja att inte använda vår webbplats, våra produkter eller tjänster. Du kan också när som helst granska, redigera och/eller ta bort information som vi har om dig. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag utför vi omedelbart en begäran om att granska, redigera eller ta bort din information. Du har också möjlighet att begära att vi ska uppdatera eller radera/inaktivera viss information om dig. Du kan också kontakta oss för att begära att vi tar bort din personliga information från bloggen, forumet eller andra offentliga områden på vår webbplats.Lifesize kanske inte kan ta bort några eller alla dina personuppgifter, i så fall kommer vi att meddela varför. Vänligen kontakta oss med hjälp av följande uppgifter:

 • Telefon: + 1-877-LIFESIZE eller + 1-512-347-9300
 • Kontakt: Chief Privacy Officer
 • Brev: Lifesize, Inc. Attn:  Chief Privacy Officer 1601 South Mopac Expressway, Suite 100 Austin, Texas 78746
 • Webbplats: privacy@lifesize.com

Du kan avsluta reklamutskick genom att följa anvisningarna i det mottagna e-postmeddelandet eller på prenumerationssidan på vår webbplats. Lifesize svarar på din begäran om att granska den information vi har om dig inom 30 dagar från mottagandet av sådan begäran.
Vi ger dig möjlighet att välja bort att din personliga information används för vissa ändamål när vi ber om dessa uppgifter. Vi lagrar din information så länge som ditt användarkonto är aktivt eller som det krävs för att tillhandahålla tjänster och som det krävs enligt lag för att lösa tvister och för att kunna utföra våra åtagande.

SKYDD AV INFORMATION

Lifesize har åtagit sig att skydda din personliga information. För att säkerställa att din personliga information förblir konfidentiell får alla Lifesizes anställda information om dessa riktlinjer för sekretess. Vi använder också en mängd olika säkerhetsteknologier och -förfaranden, inklusive SSL-kryptering, för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller delning. All information som samlas in lagras i en säker databas. 

Tyvärr kan inget system där personuppgifter överförs via internet garantera fullständig säkerhet till 100 %. En rad olika faktorer kan äventyra säkerheten för personlig information, inklusive obehörig åtkomst till eller användning av vår webbplats samt maskinvaru- eller programvarufel. Lifesize kan inte garantera säkerheten för den information du skickar till vår webbplats eller via våra tjänster. Överföring av din personliga information på vår webbplats eller via Lifesizes produkter och tjänster sker på egen risk.

Var också medveten om att det är ditt ansvar att vidta följande försiktighetsåtgärder när du använder webbplatsen och Lifesizes produkter och tjänster:

 • Skydda dina inloggningsuppgifter, inklusive ditt användarnamn och lösenord.
 • Se till att ingen annan använder webbplatsen medan din enhet är inloggad på webbplatsen, inklusive via en mobil, Wi-Fi eller delad åtkomstanslutning som du kanske använder.
 • Logga ut eller stänga webbplatsen när du inte använder den; och
 • Säkra andra kontouppgifter.

Om du tror att ditt konto eller din personliga information har äventyrats, vänligen kontakta oss så snart som möjligt med hjälp av kontaktuppgifterna i denna sekretesspolicy. Dessa policys hanteras i enlighet med https://www.privacyshield.gov

Lifesize följer ramverket för sekretesskydd mellan EU och USA, som USA:s handelsdepartement satt upp, angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från Europeiska unionen till USA. Detta inkluderar personuppgifter när det gäller arbetsförhållande. Lifesize är hängiven till att samarbeta med EU Data Protection Authorities (DPA) och det schweiziska federala dataskyddslagen och Information Commissioner (FDPIC) och kommer att följa råden som ges av sådana myndigheter vad gäller personaldata.  Lifesize har intygat till handelsdepartementet att vi följer sekretesskyddets principer. Om det finns en konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och sekretesskyddets principer, ska de senare gälla. För mer information om sekretesskyddsprogrammet och för att se vår certifiering, gå till  https://www.privacyshield.gov/

TILLÄMPNING & TVISTLÖSNING

Lifesize använder sig av ett självbedömningsförfarande för att säkerställa att denna sekretesspolicy följs och kontrollerar regelbundet att policyn är korrekt, att den omfattar den information som ska täckas, är synlig, att den efterföljs och är lättillgänglig.  Om du har några frågor om Lifesizes sekretesspolicy eller den här webbplatsen kan du kontakta oss på följande sätt:
Telefon: + 1-877-LIFESIZE eller + 1-512-347-9300
Kontakt: Chief Privacy Officer
Brev: 
Lifesize, Inc.
Attn:  Chief Privacy Officer
1601 South Mopac Expressway, Suite 100
Austin, Texas 78746
E-post: 
privacy@lifesize.com

I enlighet med sekretesskyddets principer förbinder sig Lifesize att lösa klagomål om vår insamling eller användning av din personliga information. EU-invånare med förfrågningar eller klagomål angående vår sekretesskydds-policy bör först kontakta Lifesize med ovanstående kontaktuppgifter.

Om du har en fråga om integritet eller dataanvändning som vi inte har kunnat lösa på ett tillfredsställande sätt inom skälig tid, vänligen kontakta vår oberoende USA-baserade tvistlösare (utan kostnad) på  https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. TRUSTe tvistlösningsprocessen kommer att genomföras på engelska.

Lifesize sekretesspolicy enligt sekretesskyddet och dess genomförande är föremål för undersökande och verkställande befogenheter av den amerikanska Federal Trade Commission (FTC).  Om tvister inte kan lösas på andra sätt så kan du i vissa fall (som det beskrivs på webbplatsen för Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/), åberopa bindande skiljedom med Privacy Shield Panel

ÄNDRINGAR AV DENNA FÖRKLARING

Denna sekretesspolicy kan ändras när som helst av Lifesize och vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar via inlägg på vår hemsida. Vi uppmanar dig att regelbundet granska sekretesspolicyn om det gjorts eventuella ändringar och att hålla dig informerad om hur Lifesize skyddar din personliga information. Din fortsatta användning av vår webbplats efter utskick om ändringar av eller tillägg till denna sekretesspolicy anses vara ett godkännande av ändringarna eller tilläggen. Under alla omständigheter kommer vi inte att göra några ändringar som minskar skyddet för din redan insamlade personliga information, utan ditt samtycke. Tack för ditt intresse för Lifesize och våra produkter och tjänster.

Reviderad 26 oktober 2017